Falun Gong’un Zulme Karşı 10 Yıl Boyunca Geçtiği Yolu Hatırlamak (3. Bölüm)

Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Jiang Zemin’in grubu, 20 Temmuz 1999’da ÇKP ve kurumlarına bağlı bütün medya, adliye, ordu, polis, ajanlar dâhil, tüm devlet kuruluşları ve diplomasi gibi ülkenin tüm kaynaklarını kullanarak Falun Gong’a karşı tamamen baskı ve zulüm yapmaya başladı. ÇKP’nin Falun Gong uygulayıcılarına karşı yürüttüğü zulüm yasadışı tutuklama, hapsetme, dövme, elektrik şoku, tecavüz, zorla sinir sistemini bozan ilaçlar enjekte etme, hatta canlı olarak organlarını toplama gibi bir sürü insanlık dışı metodu içermektedir. Şimdiye kadar en az 3,299 Falun Gong uygulayıcısı zulüm sırasında öldürüldü ve sayısız masum vatandaş tutuklandıktan sonra, zorunlu çalışma kamplarına, hapishanelere, beyin yıkama merkezlerine ve akıl hastanelere götürülüp işkence gördü ve tüm bunların sonucunda onlar sakat kaldı, okuldan atıldı, işsiz kaldı, evsiz bırakıldı, aileleri parçalandı ya da öldüler.

Geçmiş 10 yıl boyunca, Falun Gong uygulayıcıları muazzam merhamet ve hoşgörü ile “Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü” inançlarında sebat ederek barışçıl, mantıklı ve hoşgörülü bir şekilde bu insanlık dışı zulme karşı koymaya çalıştı. Üç bin günden fazla bir süre içinde, Falun Gong uygulayıcıları devamlı olarak dünyadaki insanlara Falun Gong’un masum olduğunu ve ÇKP’nin yürüttüğü zulmün gerçeğini anlattı. Birçok kişinin Falun Gong’a karşı gösterdiği davranış, nefret, soğuk ve ilgisiz olmaktan yavaşça sempati, anlayışlık, kabul etme ve desteğe dönüştü. Gerçekler zaman geçtikçe daha geniş bir şekilde yayılması ile her geçen gün daha fazla insan ÇKP’nin gerçek yüzünü görmeye ve Falun Gong’a destek vermeye başladı.

ÇKP ve Jiang Zemin grubu Falun Gong’a karşı zulme başladıktan sonra, CBS muhabiri, Bay Li Hongzhi ile röportaj yaparken

A.B.D. Kongre üyesi tarafından resmen ilan edilen 106. Kongre Kararmanesinde; Bay Li Hongzhi övüldü ve Falun Dafa’ya destek verildi

2002’te, Peru’daki Abancay Televizyonunun 11. kanalında Falun Gong ile ilgili özel bir program yayınlanırken

Rusya’daki vatandaşlar, Falun Gong’un dünya çapında yayılışını yansıtan fotoğraflara bakarken

Dünya insanları zulme karşı gösterilen barışçıl ve mantıklı direnişten etkilenip gerçeği öğrenmeye başladılar

10 yıl boyunca, yurtiçi ve yurtdışındaki Falun Gong uygulayıcıları peş peşe afişler, pankartlar, sokaklarda gerçeği açıklayan broşürler dağıtarak, miting ve yürüyüşler, basın toplantıları, mum ışığı nöbeti, imza kampanyaları, zulmü canlandırma gösterileri, “Zhen-Shan-Ren Sergisi”, “Fa’yı onaylama fotoğraf sergisi” ve sanat gösterileri gibi çeşitli metotlarla hükümetlere ve basına gerçeği açıkladılar. Aynı zamanda uygulayıcılar, Radyo kurma, gazete yayınlama, televizyon kanalı açma, Jiang Zemin ve onun grubundaki baş katillere ve yardımcılarına dava açma, ÇKP’nin internet ablukasını kırıp anakara Çin’deki halka telefon etme, faks ve e-mail gönderme gibi her türlü yoldan devamlı olarak insanlara Falun Gong’un ne olduğunu ve ÇKP’nin yaptığı zulmün gerçeğini anlattılar.

Aşağıdaki fotoğraflar zulüm başladıktan bu yana dünyanın dört bir köşesinde düzenlenen zulüm karşıtı bazı faaliyetlere örnektir. Dünyadaki daha fazla insanın gelip adaletin yanında yer alarak bizlerle birlikte bu zulmü bir an evvel durdurmak için yardım edeceğini umuyoruz.

(1) Yürüyüş

Dünya çapındaki Falun Gong uygulayıcıları sıkça kutlama veya geçit törenleri gibi yerel faaliyetlere katıldı. Falun Gong uygulayıcılarından oluşan yürüyüş alaylarının hem kişi sayısı fazla hem de çeşitli şekiller de takımlardan oluşmaktadır. Çoğu zaman Cennet Bandosunun önderliğini yaptığı yürüyüşlerde bandonun insanın kalplerine dokunan müzikleri ile birlikte Falun Gong’un beş takım egzersizini gösteren uygulayıcılar, göksel tanrıçaları simgeleyen dansçılar, bel-davulu ve bayrak grupları gibi Çin’deki 5 bin yıllık geleneksel kültürü yansıtan gruplar da görülmekte. Bunlar, faaliyetleri düzenleyenler ve halk tarafından oldukça takdir gördü ve beğeniyle kaşılandı.

21 Temmuz 2005’de, Washington D.C’de düzenlenen zulüm kaşıtı büyük yürüyüş

21 Temmuz 2006’da, Washintong D.C.’deki yürüyüş

20 Temmuz 2008’de, Avustralya’daki Falun Gong uygulayıcılarının katıldığı bir bayram yürüyüşü

21 Mart 2009’da, Falun Gong uygulayıcılarının New York’ta katıldığı St.Patrick yürüyüşü ve grup bu yürüyüşteki performansı ile “En İyi Yürüyüş Grubu” ödülünü kazandı

Falun Gong uygulayıcıları Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde düzenlenen bir yürüyüşe katılırken

Cennet Bandosu 17 Kasım 2007’de, Kanada’daki Noel Günü Yürüyüşüne katıldı ve yaklaşık 300 bin seyirci Cennet Bandosunun izledi

(2) Falun Gong’a Destek ve ÇKP’nin Zulmünü Kınamak İçin İmza Kampanyası

Birçok kişi gerçeği öğrendikten sonra, Falun Gong’a destek vermek ve ÇKP’nin acımasız zulmünü kınamak için isteyerek imza verdi.

İsrail halkı ÇKP’nin zulmünü kınamak için imza verirken

2004’ün Temmuz ayında Tayvan halkı zulme karşı imza verirken

Rus halkı zulmü durdurmak için imza verirken

Peru’deki çocuklar zulme karşı imza verirken

Yeni Zelanda halkı zulmü durdurmak için imza verirken

(3) Gerçeği Açıklayan Fotoğraf Sergisi

Gerçeği açıklayan fotoğraf sergisinde, Falun Dafa’nın dünya çapında yayılışı ve ÇKP’nin Falun Gong’a karşı yürüttüğü zulmü açığa vuran iki bölümde fotoğraflar gösterildi.

Ekim 2002’de, İsrail’de düzenlenen fotoğraf gösterisi

12 – 26 Mayıs 2006’da, Rusya’da düzenlenen “Fa-Düzeltmesi Yolu” adlı bir fotoğraf sergisi

1 Temmuz 2007’de, Peru’deki Çin semtinde sergilenen fotoğraf ve pankartlar ile halka Falun Gong’un gerçeği açıklanırken

Yoldan geçen insanlar ÇKP’nin canavarlığını açığa vuran pankartları görünce oldukça etkilendi

Yeni Zelanda halkı “Fa-Düzeltmesi Yolu” fotoğraf gösterisini seyrederken

(4) Zulmü Canlandırma Gösterisi

20 Temmuz 1999’da ÇKP’nin Falun Gong’a karşı yaptığı zulüm tamamen başladıktan sonra, on binlerce Falun Gong uygulayıcısı hapishanelere ve zorunlu çalışma kamplarına hapsedildi, binlerce kişi akıl hastanelerine götürülüp zorla sinirleri bozan ve yıpratan ilaçlar enjekte edildi, sayısız uygulayıcı zorla “beyin yıkama merkez”lerine gönderildi veya zulümden kurtulmak için evlerini terketti. Bir sürü hapishane ve zorunlu çalışma kampında canlı Falun Gong uygulayıcılarından organlarını toplayıp ticari amaçla satma canavarlığı işlendi.

3 Haziran 2006’da, Rusya’daki Falun Gong uygulayıcıları ÇKP’nin canlı Falun Gong uygulayıcılarından organ toplama suçlarını açığa vurmak için halka ÇKP’nin işlediği canavarlığı canlandırırken

Rusya’nın doğusundaki uzak bir şehirde ÇKP’nin yürüttüğü zulüm canlandırılırken

ÇKP’nin canlı Falun Gong uygulayıcılarından organlarını toplama suçu canlandırılırken

Endonezya’daki Falun Gong uygulayıcıları halka ÇKP’nin kullandığı işkence metotlarını canlandırırken

2005’de Endonezya’nın Medan şehrinde düzenlenen bir yürüyüşte, ÇKP’nin kullandığı işkence metotlarının gösterildiği bir araç şehir merkezinden geçerken

13 Şubat 2005’te, Tayland’daki Falun Gong uygulayıcıları tarafından insanlara Çin’deki Falun Gong uygulayıcılarının yaşadığı insanlık dışı zulmü anlatmak için ilk defa çeşitli işkence metotları canladırıldı

(5) Mum Işığı Nöbeti


Temmuz 2006’da, Tayvan’daki 5 bin Falun Gong uygulayıcısı ÇKP’nin zulmünde ölen uygulayıcı arkadaşlarını anmak için bir mum ışığı nöbeti düzenlerken

Kore’deki Falun Gong uygulayıcıları bir mum ışığı nöbeti düzenlerken

İngiltere’deki Falun Gong uygulayıcıları ÇKP’nin Londra’daki Büyükelçiliği önünde bir mum ışığı nöbeti düzenlerken

Arjantin’deki Falun Gong uygulayıcıları Cumhurbaşbakanlığı binası önünde bir mum ışığı nöbeti düzenlerken

Yeni Zelanda’daki Falun Gong uygulayıcıları ÇKP’nin Büyükelçiliği önünde “25 Nisan” gününü anmak için bir mum ışığı nöbeti düzenlerken


(6) “Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi”

“Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi”ndeki çalışmalar kendi alanlarında önemli başarılara sahip farklı ülkelerden Çinli ve batılı sanatçılar tarafından hazırlanmıştır. Onlar Falun Dafa uygulaması ile hem bedenlerinde hem de zihinlerinde arınma hedefine ulaştılar, yaşam ve evrenin gerçeği hakkında derin anlayışlar elde ettiler ve uzun zamandır yaşamın ve sanatın amacına dair aradıkları cevapları buldular. Sanatçılar “Doğruluk–Merhamet–Hoşgörü”yü izleyerek aşamalı olarak yaşamlarındaki yanlış kavramlardan ve tutkulardan kurtulup, orijinal benliklerine geri dönmeye çalışmaktalar. Bu sergideki çalışmalar sanatçıların “Doğruluk–Merhamet–Hoşgörü”yü özümseme yolu ile yaşam üzerine elde ettikleri derin düşünceleri ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Aynı zamanda, ÇKP’nin anakara Çin’deki Falun Gong uygulayıcılarına karşı yürüttüğü acımasız zulmü de açığa vurdu ve birçok kişi bu sergiyi ziyaret ederek Falun Dafa ve ÇKP’nin zulüm gerçeklerini öğrendi.

Tayvan’da düzenlenen “Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi”

3 Şubat 2006’da, İsrail’de düzenlenen “Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi”

10 Mart 2009’da Saipan Tribune gazetesinde yayınlanan “Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi” ve ressamlar ile ilgili haber

23 – 27 Mart 2009 tarihleri arasında, Peru’da düzenlenen “Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi”

17 – 21 Haziran 2009 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antakya Şehrinde düzenlenen “Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi”

10 – 12 Temmuz 2009 tarihleri arasında, Japonya’da düzenlenen “Uluslararası Zhen-Shan-Ren Resim Sergisi”

(7) Falun Gong Kitapları Tanıtımı

Arjantin’in başkentindeki Çin Mahallesinde düzenlenen Çin Yeni Yıl kutlamaları etkinlikleri sırasında, Falun Dafa’nın standı halk tarafından en sevildiği stant oldu. Şubat 2005 Çin Yeni Yılı döneminde, Arjantin’deki Falun Gong uygulayıcıları üçüncü defa bu faaliyete katılarak ÇKP’nin zulmünü açığa vurdu ve bir sürü kişinin dikkatini çekti.

Arjantin’deki Falun Gong uygulayıcılarının düzenlediği Falun Gong kitapları tanıtımı sırasında halka egzersizler gösterilirken

Ekim 2003’te, Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen dünyada en büyük kitap fuarında, farklı dillere çevrilen Falun Gong’un en önemli kitabı tanıtıldı ve toplumun her seviyesinden kişinin dikkatini çekti.

Endonezya’da düzenlenen bir kitap fuarında 30’dan fazla dilde yayınlanan Falun Dafa’nın ana kitabı yer aldı

Hindistan’da düzenlenen uluslararası bir kitap fuarında, insanlar Falun Gong ile ilgili bilgileri öğrenirken

Kaynak: http://www.epochtimes.com/gb/9/7/17/n2592835.htm

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.