Birleşmiş Milletler: Çok Sayıda Falun Gong Uygulayıcısı Polis Gözaltısında Öldü

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

BM Özel Raportörü Bay Philip Alston, Birleşmiş Milletlerin hukuki gücün dışında kısa ve keyfi uygulamalar üzerine 2009 dünya raporunda Falun Gong uygulayıcılarının ölümlerinin önemli bir kısmını Çin çapındaki polis göz altılarında yaşandığını belirtti.

BM Özel Raportörü Bay Philip Alston, Birleşmiş Milletlerini bir basın konferansında

Özel Raportör, Çin hükümetine, “yasal açıdan çok önemli davalardaki bütün şüphelerin ve yukarıdaki koşullarda doğal olmayan ölümleri akla getiren akrabaların şikâyetleri ve diğer güvenilir raporların yer aldığı davalar dâhil tüm keyfi ve kısa uygulamalar tam olarak ve tarafsız bir şekilde incelenmelidir.” diyerek çağrıda bulundu. Bay Alston, bu tür ölümlerin uluslararası hukuk ilkelerine karşı olduğunu vurguladı. Dahası hükümetin gözaltında işkence, ihmal ya da zorla çalıştırma sonucu gerçekleşen ölümlerde sorumluluğu üzerine almasını ve gözaltı sırasında yaşamı tehdit eden durumlar sonucu gözaltındaki ölümleri engellemesi gerektiğine dikkat çekti.

Özel Raportör, raporun 449. sayfasında Birleşmiş Milletleri 100’ün üzerinde üyesinin görüşlerine yer verdi. 30 sayfadan oluşan Çin hakkındaki bölümün, 6 sayfası sadece gözaltı sırasında ölen Falun Gong uygulayıcılarından oluşmaktadır. BM raporunun orijinal metnini BM resmi web sitesinden (http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103 evrak numarası: A/HRC/11/2/Add.1) indirebilirsiniz. Bu rapor, Bay Alston’un hukuk gücü dışında kısa ve keyfi uygulamalar hakkında Özel Raportörlük görevine başlamasından bu yana keyfi işkenceler sonucu ölümler üzerine yürüttüğü en kapsamlı incelemedir.

Bay Alston bu rapor da ayrıca Çin’deki çeşitli büyük ölçekli insan hakları ihlalleri üzerine tanımlamalar da yer aldı. 2008 ve 2009 yılları arasındaki olayların ele alındığı raporda, yer alan 20 olaydan 16’sı Falun Gong uygulayıcılarına karşı yürütülen zulüm sonucu gerçekleşen ölüm olaylarına aittir. Raporda ayrıca Tibet ve Sincan bölgesindeki yaşanan katliamlardan da bahsedildi.

Bugün itibari ile Birleşmiş Milletler farklı hükümetler tarafından insan hakları yönelik yapılan ihlalleri bireysel olarak ele alan ve düzenli bir baskıyı esas alan tek uluslararası bedendir. Özel Raportörlük Ofisi, dünya çapındaki sivil toplum gruplarından aldığı bu olayların çoğunlukla en ciddi ve güvenilir olanlarını seçerek yıllık raporlarında yer vermektedir. Bu seçilenlerin arasından sadece küçük bir kısmı tipik davalardan oluşmaktadır.

Bay Alston 13 Mart 2009’da Çin hükümetine BM adına resmi bir başvuru yolladı. “hükümetinizin Çin’deki gözaltı süreci içinde 16 Falun Gong uygulayıcısının yaralanmaları sonucu öldüğü iddiaları üzerine incelemeye aldığımız olaylar hakkındaki bilgilere dikkat çekmek istiyoruz. Falun Gong uygulayıcılarından oluşan bütün kurbanların ölümlerinin farklı şekillerde meydana geldiğine ve onların hepsinin yasa uygulama ofislerinin idaresi altında ya da gözaltından serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra öldüler. Tutuklama ve ölüm olaylarına sadece ve sadece Falun Gong uygulayıcısı olmaları nedeniyle maruz kalan bu kişilerin kaygıları arttırdığı ifade edildi.” 63. paragraf)

Falun Gong İnsan Hakları Çalışma Grubunun 2009 yılının Mart ayında yayınladığı istatistiklere göre Pekin Olimpiyatları sırasında Çin komünist hükümeti yaklaşık 10,194 Falun Gong uygulayıcısını tutukladı. Onlardan yaklaşık 100 kişinin tutuklandıkları süre içinde birkaç hafta ya da günlerce gördükleri zulmün sonucu öldüğü doğrulandı. (http://www.falunhr.org/reports/PDFs/BeijingOlympicsPersecution.pdf )

Birçoğu ağır cezalar aldı ve hala gözaltındalar. Bay Alston, Çalışma Grubunun 2008–2009 yılları içinde Birleşmiş Milletlere teslim ettiği 16 olay hakkında Çin hükümetine bir mektup yazdı. Bu 16 uygulayıcının hepsi Olimpiyatlar sürecinde tutuklanıp, polis göz altısında öldü.

İnsan Hakları Konseyinin 8. Oturumu sırasında Karar 8/3 “hukuki gücün dışında, kısa ve keyfi uygulamalarda şüphelenilen herkesin tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerekir” şeklinde bütün üyelere açıklandı.

Bay Alston, Çin hükümetine yolladığı mektubunda, “Konsey bu yükümlülüğün, ‘sorumluları saptamak ve adalet önüne getirmek… kurbanlar ya da ailelerine makul bir zaman içinde yeterli miktarda tazminat ödemek ve yasal ve adli tedbirler dahil bütün zorunlu tedbirlerin alınması ve böyle uygulamaların tekrarını engellemek için sonunda bir ceza alınacağından emin olunması.’ yükümlülüğünü de kapsadığını” ekledi. Bu yükümlülüklerin araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önüne getirilmesi Çin’in de imzaladığı ‘İşkence ve İnsanlık Dışı Diğer Suçlar ya da Küçük Düşürücü Muamele ya da Cezalandırmaya Karşı Sözleşmenin’ 7. ve 12. maddeleri altında da yer almaktadır.

Bay Alston, 2009 yılındaki raporunda, 16 Falun Gong uygulayıcısının ölümlerine ait raporları özet halinde listeledi. O, “Onların yaşadıkları farklı olsa da, hepsi yine de yasa uygulama ofislerinin direkt idaresi altında gördükleri zarar sonucu öldüler” diyerek durumu vurguladı. Bay Alston, Çin hükümetine, “…inanç ya da din özgürlüğü hakkını garanti altına almak, İnanç ve Dini Temel Alan Hoş Görüsüzlük ve Fark Gözetmenin Tüm Formlarını Yok Etme 1981 Bildirisinde yer alan ilkeler ile açık bir şekilde ifade edildi.” diye vurguladı.

Gözaltında ölen ve raporda bahsedilen 16 Falun Gong uygulayıcılayısının, 9’u erkek ve 7’si kadındır. Onlar; Liaoning Eyaletinden Bayan Hu Yangrong, Bay Bai Heguo, Bay Fan Dezhen, Bay Liu Quan, Bayan Chen Yumei ve Bayan Yang Jingfen, Heilongjiang Eyaletinden Bay Huang Fajun ve Bayan Hou Lihua, Shandong Eyaletinden Bayan Zhong Xuxia, Bay Zhong Zhengfu ve Bayan Sun Aimei, Pekin’den Bay Yu Zhou, Shanghai’dan Bayan Gu Jianmin, Tianjin’den Bay Gu Qun, Shaanxi Eyaletinden Bay Wu Xinming ve İç Moğolistan’dan Bay Xiong Zhemgming. Onların ölümlerinin ana nedeni istinasız polis memurları tarafından acımasızca dövülmeleri ve işkence görmeleridir.

Çince metin: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/7/215884.html
İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/1/12/113838.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.