Hükümet

  • Fransız Belediye Başkanı'nın Destek Mektubu

    Belediye Başkanımız dünya çapındaki halkın ve hükümetlerin dikkatini yaşanan baskıların üzerine çekmek için yapılan bu yürüyüşün önemini çok iyi anlıyor, çünkü Falun Gong, Çin'de Buda Okuluna ait bir çeşit qigong uygulamasıdır.
  • İsveç Hükümetinden Destek Mektubu

    Çin'deki Falun Gong üyelerine yapılan muamele hakkındaki mektubunuz için Başbakan Goran Persson adına teşekkür ederim. Başbakan size cevap verme görevini bana verdi. Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarının gördüğü muamele pek çok açıdan ciddi insan hakları ihlali anlamına gelmektedir. İsveç hükümeti her fırsatta Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarının karşılaştığı muameleleri kınamaktadır. Bu hem Çin hükümeti ile doğrudan iletişim kurularak hem de Avrupa Birliği nezdinde ve liderliğinde yapılmaktadır.
  • Fransa: Yerres Şehrinin Belediye Başkanı Nicolas Dupont-Aignan'dan Destekleyici Mektup

    Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarına uygulanan eziyetler hakkındaki dosyanızı aldım. Büyük bir ilgiyle okudum ve bunun için gerekli olabilecek ilgili bilirkişilere ulaştırmayı ihmal etmeyeceğim.