Yüksek Mahkeme, Falun Gong Uygulayıcılarının Verilen Haksız Cezaların Bozulması İçin Yaptıkları Başvuruyu Reddetti

Falun Gong zulmü ile ilgili materyalleri dağıttıkları için mahkûm edilen iki Sichuanlı adamın temyiz duruşmasında, savunma avukatı müvekkillerinin Falun Gong inanmalarının ve uygulama hakkındaki bilgileri halkla paylaşmalarının anayasal hakları olduğunu yineledi.

Avukat, müvekkillerinin ilk etapta Falun Gong’un Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerini takip ederek iyi insanlar olmak istedikleri için yargılanmalarının hiç gerekmediğini savundu. Ayrıca, müvekkillerinin ne topluma zarar verdiğini ne de herhangi bir yasayı ihlal ettiklerini, dolayısıya onlara karşı yöneltilen suçlamanın –“kolluk güçlerini engelleme” (Çin’de Falun Gong uygulayıcılarını yargılamak için yaygın olarak kullanılan suçlama)- asılsız ve hiçbir yasal dayanağı bulunmadığını belirtti.

İki asılsız suçlama ile itham edilen Falun Gong uygulayıcıları Bay Ming Shaolin ve Bay Zhang Jun, aynı zamanda süreci ihlal ettikleri gerekçesi ile polis, savcılık ofisi ve mahkeme yetkilileri aleyhine de ifade verdiler.

Bay Zhang, alt mahkeme hâkiminin Ekim ayı sonundaki ilk duruşmasında babasının yasal tanıklık hakkını iptal etmesi sonucu nasıl dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Bay Ming, polis sorgusu sırasında dövüldüğünü belirtti. O, bir polisin hazırladığı “kanıt” belgesini imzalamayı reddettikten sonra, memur Bay Ming’i suçlamak için diğer yerel uygulayıcıların tutuklanmaları sırasında el konulan Falun Gong materyallerini delil olarak kullanma yoluna başvurdu. Memurlardan biri ona “30,00 yuan¹ ödeme yapıldığı takdirde serbest bırakılırsın.” dedi.

Avukat, Bay Ming’in dört yıl hapis cezası alması için kullanılan “delil”inde soruşturulmasını istedi. Ancak, hâkim onun sözünü kesti ve “İsterseniz beni de şikâyet edebilirsiniz! Şikâyetler Ofisi sağ alt katta!” diye karşılık verdi.
Savunma avukatı davayla ilgilenen diğer savcının kararında ihmal bulunduğuna dikkat çektiğinde savcı başka bir soruşma açmakla tehdit etti.

Savunma avukatı ve iki müvekkili orijinal kararın yasal dayanağı olmadığı hususunda ısrar ettiler. Ancak, yüksek mahkeme hâkimi, onların isteğini görmezden geldi ve orijinal kararı bozmama kararı alarak duruşmayı erteledi.

Yüksek mahkemenin bir sonraki yasal adımda, iki uygulayıcı için ne karar vereceği belli değil. Aile üyelerinin korkutulmasından, avukat/müvekkil ilişkisinin sabote edilmesine, mahkemenin yasaları ihlal etmesinden, duruşmada hiçbir karar alınmadan yasadışı cezaların duyurulmasına kadar birçok şey Falun Gong uygulayıcılarının Çin’deki mahkemelerde nasıl muamele gördüğünü yansıtmaktadır.

Temyiz duruşması, bu yıl 14 Ocak’ta düzenlendi. Savunma avukatı, yüksek mahkeme, duruşma tarihini savcılık ofisine bildirmeyi unuttuğu için duruşmanın bir saatten fazla gecikmeli başlamasının da bir başka yasal prosedür ihlali olduğuna dikkat çekti.

Nanchong Şehri Orta Mahkemesindeki bu davanın Yargıcı Wang Rui oldu. Hâkimler Pu Yongjun ve Ma Jianwei’de dava da hazır bulundular. Mahkeme mübaşiri Liu Tianlong’du. Savcı Luo Shengmao (bayan) idi. Nanchong Şehri Savcılığından kâtip Chen Cui (bayan) idi.

Not:

1. "Yuan": Çin para birimidir; 500 yuan kentte çalışan bir işçinin aylık gelirine eş değerdir.

İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2015/1/28/148147.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.