Eziyetin Karanlık Bir İni - Gansu Eyaletindeki Lanzhou Kadın Hapishanesi

Falun Gong uygulayıcıları 2002 yılından bu yana Lanzhou Kadın Hapishanesinde acımasız eziyetlere maruz kalmaktadırlar. Bu işkenceler; kölelik, her türlü sınırlama, küçük taburelere saatler boyunca oturtulmak, elektrikli coplar, ellerinden tavana asılma, dondurucu soğuklara maruz kalmak ve bunun gibi pek çoklarını içerir. Falun Gong uygulayıcıları sabah saat beşten gece yarısına kadar zorla çalıştırılırlar; bazen sabah dörtten ertesi sabah beşe kadar. Her uygulayıcıya bir insanın asla bitiremeyeceği kotada iş verilerek bunu bitirmesi istenir. Sonra bu işi bitiremediği için cezalandırılırlar.

2003 Temmuzunda uygulayıcıların pek çoğu hücrelere kapatıldı ve kelepçelendi. Atmış yaşında bir uygulayıcı hapishanede Falun Dafa egzersizleri yaptığı için bileklerinden tavana asıldı; bir diğer uygulayıcı hapishane kurallarını sesli olarak okumayı ret ettiği için üç kış ayı boyunca asıldı ve asıldığı yerde kapılar ve pencereler her zaman açıktı, asıldığı sabah saat altıda içeriye bile kar yağmıştı. Odalardan gelen dayak seslerini her zaman duyabilirdiniz. 2004 yılında hapishanenin ikinci bölümünde kalan Tang Qiong’un gardiyanlardan yediği dayakların sesleri neredeyse bütün bölümde duyuluyordu daha sonra bu uygulayıcı karanlık hücreye gönderildi. Komaya girinceye kadar açlık grevinde kaldı ve daha sonra onu “Kangtai Hastanesine” zorla beslenmesi için gönderdiler.

Jiao Lili acımasız ve insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Ona 2004 yılında hapishane gardiyanları Ma Meiying, Hou Bei ve Shan Shuli tarafından kötüye kullanıldı daha sonra on beş gün boyunca bir tabureye oturtularak kelepçelendi. 2005 yılında gardiyan Hou Bei tarafından, saatler boyunca elektrikli copla acımasızca dövüldü. Elektrikli cop yüzünden saçları yandı. Daha sonra Jiao su borularına kelepçelendi.

Shan Siyuan, Jin Guiyu’ya yeni yayınlanan Falun Dafa makalelerini verdi ve bunun ardından defalarca işkence gördü. Sonra her ikisi de küçük taburelere oturtuldu karanlık odaya kapatıldılar ve uyumalarına izin verilmedi.

Hapishane Kabul Kısmı Falun Dafa uygulayıcılarına yapılan işkencenin merkezidir. Orada periyodik olarak Dafa’ya iftira edilen videolar ve uygulayıcıların beyinin yıkanmasını amaçlayan videolar yayınlanır ve uygulayıcılara zorla izletilir. 2005 Kasım ayında bütün Falun Dafa uygulayıcılarını bir karanlık odaya koydular ve uzun süre uyumalarına izin verilmedi. Dördüncü bölümdeki Zhou Xiuying (60 yaşında), He Biying (50 yaşında) ve Wang Yuhong (30yaşında) gardiyanlar tarafından dövüldü. Altıncı bölümde ise gardiyanlar daha iğrenç metotları benimsemekteler. “Dönüştürme Programı¹” içerisinde hinliklerle dolu yöntemler kullanılır. Uygulayıcılar dövüldükten sonra gardiyan Ma Meiying ve onun sahte gözyaşları ile uygulayıcılar kandırılmaya çalışılır.

Lanzhou Kadın Hapishanesi Gardiyanları;

Müdür, Duan Shengcheng; Müdür Yardımcısı: Yu Yumei, Dai Wenqin
Kabul Bölümü Şefi, Xing; Anti-inanç Ofisi, Zhu Xianzhong
Birinci Bölüm Jin Yun; İkinci Bölüm, An Qun
Asistan, Liu Ying

Not:

1. “Dönüştürme - Reform - Transformasyon”: Falun Gong uygulayıcılarının uygulamadan vazgeçmeleri için yapılan beyin yıkama programları, her türlü işkenceyi içeren bu programda; uzun süre uyutmama, zorla metinler okutma, demir sandalyede eller ve kollar bağlı olarak Falun Gong’u kötüleyen videolar izletmek…vb yöntemler kullanılmaktadır.

Çince Metin : target="_blank"> http://minghui.ca/mh/articles/2007/6/15/156921.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40309-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.