Bayan Song Yulian ve Bayan Gao Guofeng Heilongjiang Eyaletinde İşkence Görmekte

Bayan Song Yulian, Heilongjiang Eyaleti, Bin İlçesi, Shengli Kasabasına bağlı Wanchun Köyünden bir Falun Gong uygulayıcısıdır. O halen Heilongjiang Eyaleti, Harbin Şehrindeki Qianjin Zorunlu Çalışma Kampında alıkonulmaktadır. 8 Mayıs 2008’de Birinci cezaevi gardiyanı Zhang Bo (erkek) liderliğindeki bir grup gardiyan Bayan Song’a “büyük asma¹” ile işkence yaptılar ama Bayan Song’u üç ifade² yazmaya ya da beyin yıkamaya teslim olmaya zorlayamadılar.

10 Mayıs 2008 akşamı gardiyan Cui Jianmei (kadın) Bayan Song’u Falun Gong egzersizlerini yaparken bulduğu için saçlarını çekti ve başını yatağın kenarına çarptı. Cui, Bayan Song’u gardiyanların ofisine sürükledi ve gece uyumasına izin vermedi.

11 Mayıs 2008’de gardiyan Zhang Bo ve Cong Zhixiu, Zhou Muqi ve Zhou Lifan adındaki diğer üç gardiyan (hepsi kadın) Bayan Song’un ağzını bantladılar ve iki saatten fazla ona işkence yaptılar. Bu sırada onlar “büyük asma” ve elektrikli coplar ile şok verme metotlarını kullandılar amah ala daha ona inancını bıraktırmakta başarısız oldular. Bitkin hale gelip gardiyanlar ona üç ifadeyi yazdırmak istediklerinde Bayan Song parmakları ile kağıdı parçaladı. O sırada Bayan Song’un parmakları boydan boya elektrikli coplar yüzünden kabarıklıklar ile kaplıydı ve öyle kötü şişmişti ki çok kötü görünüyordu.

Diğer bir Falun Gong uygulayıcısı olan Bayan Gao Guofeng, Qianjin Zorunlu Çalışma Kampının İkinci Koğuşunda alıkonulmaktadır. Onun kuyruk kemiği gardiyanlar tarafından acımasızca dövülmesi sonucu kırıldı ve kendisi açlıktan ölmek üzere. Gardiyan Zhai Shuping (erkek) onu küçük bir hücrede³ kilitli tutmakta ve insanlık dışı işkencelere maruz bırakmaktadır.

Not:

1. “Büyük Asma”: Bu işkence metodunun iki türü vardır: (1) İki el arkada birleştirilir, sadece ayak parmakları yere dokunur şekilde bir metal cam çerçevesine ip ile asılır; (2) Uygulayının bir eli karşılıklı yerleştirilmiş iki ranzanın birine diğer eli de ikinci ranzaya vücut son noktaya gerilerek bağlanır ki bu işkence görene dayanılmaz bir acı çektirir. Tasvir edilen resim için http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/11/17/54624.html

2. "Üç İfade": Beyin yıkama ve işkence altında uygulayıcılara zorla yazdırılan “Pişmanlık İfadesi”, “Garanti İfadesi” ya da “Ayrılma İfadesi” olarak adlandırılan ve inançlarını bıraktıklarına dair kanıtlar. İfadede uygulayıcı Falun Gong uygulamaktan pişman olduğunu, Falun Gong’u bırakmaya söz verdiğini ve diğer uygulayıcılar ile bir daha bir araya gelmiyeceğini ya da Falun Gong için başvurmak üzere Pekin’e gitmeyeceğini ifade etmek zorundadır.

3. “Küçük Hücre”: Alıkonulan çok küçük bir hüçrede kilitlenir. Gardiyanlar uygulayıcıları elleri arkalarında birleştirerek kelepçeler, uygulayıcı bu durumda ne hareket edebilir ne de yatabilir. Küçük hücre çok nemlidir ve hiç güneş ışığı girmez. Alıkonulanlar tuvaletlerini de hücreye yapmak zorundadır. Alıkonulanlara küçük hücrede kaldıkları süre içinde yemek olarak normal miktarın yarısı verilir. Küçük hücre öyle pis kokar ki nefes almak çok zordur.

Çince metin: http://minghui.org/mh/articles/2008/5/22/178952.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a44623-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.