Tarihsel Figürler: Çin Etik Kültürünün Atası – İmparator Shun

İmparator Shun (M.Ö.2255), Çin halkı tarafından Çin etik kültürünün atası olarak anılır. M.Ö. 5. yüzyıldan çok daha önce İmparator Shun, Çin’in aile ve toplumun çeşitli üyeleri arasındaki sosyal kuralların kurucusu oldu. O, baba ve oğul arasında sevgi, imparator ve bakanları arasında sadakat olması, karı ve kocanın görevi farklı olması, büyüklere saygı gösterilmesi ve arkadaşlar arasında güven olması gerektiğini söyledi. Bunlar Çin etik kültürünün temeli oldu. İmparator Shun hakkında aşağıda geçen hikâye onun büyüklüğünü ve her zaman iyi bir örnek oluşturduğunu anlatmaktadır.

İmparator Yao, oğlunun tahtın varisi olmak için yeterli erdeme sahip olmadığını fark ettikten sonra, imparator olarak atanacak erdem sahibi birini bulmak üzere birçok yeri ziyaret etti.

O zamanlar Shun 20 yaşındaydı ama anne-babasına karşı evlatlık vazifesini layıkıyla yerine getirmesi ile ün salmıştı. 30 yaşına geldiğinde Shun, bütün bakanlar tarafından nitelikli bir varis arayan İmparator Yao’ya tavsiye edilmiştir.

Shun çok mütevazı, sevimli ve çalışkandı. Çiftçilik yaparken iyi kaliteli toprağı hep başkalarına verdi. Sonuç olarak, Shun’un erdeminden esinlenen insanlar toprağın sınırı konusunda birbiriyle kavga etmezlerdi, tam tersine hepsi başkalarını düşünürdü. Balık avlamaya giderken Shun, balık dolu herhangi bir bölgeyi işgal etmezdi. Yavaş yavaş Shun’dan ilham alan insanlar da onun yaptığı gibi iyi balıkçılık bölgesini başkalarına vermeye başladılar. Shun’un iyi karakteri insanların üzerinde çok derin bir etki yarattı.

İnsanlar Shun’un komşusu olmak ve onun yanında yaşamak istediler. Sonuç olarak, Shun’un kaldığı yerde bir yıl içinde bir köy oluştu ve ikinci yıl küçük bir kasaba haline geldi. Üçüncü yıl bu küçük kasaba bir şehir kadar genişledi.

İmparator Yao, elli yaşında Shun’un vekâleten imparator olmasını istedi. Shun’un büyük karakteri ve yeteneği İmparator Yao’ya ikna etti. 61 yaşına geldiğinde, Shun bütün imparatorluğa hükmetmek için İmparator oldu. Şefkatle imparatorluğa hükmetmesi sayesinde, herkes onu sevdi ve ona itaat etti. İmparator Shun 110 yaşındayken öldü.

Kaynak: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/emperor-shun-inspired-by-example-59205.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.