Tarihsel Figürler: Selleri Kontrol Eden Büyük Yu (M.Ö. 2205)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

İmparator Shun’dan sonra imparator olarak göreve Yu (M.Ö. 2205) geldi. Yu, Sarı İmparatorun soyundandı. İyiliği ve yeteneği ile tanınan Yu, selleri kontrol altına alabilecek yollar bulabilecek kapasiteye sahip en yetenekli kişi olarak birçok bakan tarafından imparatora tavsiye edildi. Daha sonra İmparator Shun tarafından selleri kontrol altına alma görevine atandı.

Yu’nun babası Gun, Yao hanedanlığı döneminde 9 yıl boyunca barajlar ve kanallar açarak seller ile mücadele etmeye çalıştı ama başarısız oldu.

Yu, bu probleme babasından daha farklı bir şekilde yaklaştı. Suyun aşağıya doğru akan tabiatından faydalanarak, arazinin fiziksel fonksiyonuna göre kanallar açtı ve dokuz büyük nehrin denize doğru akmasını sağladı. 13 yıllık emeğin sonucu, seller kontrol altına alındı.

Kendisini selleri kontrol altına almaya adayan Yu, bunu başarırsa insanların hayatını kurtaracağını biliyordu. Evinin önünden geçtiği üç kez evine uğrayamadı. İlk seferde evinin önünden geçerken seli kontrol etmek için yeni çalışmaya başlamıştı, o sebeple yeni evli olmasına rağmen evine gidemedi. İkinci sefer evinin önünden geçerken seli kontrol etmek ile meşguldü, o sebeple bebeği yeni doğmuş olmasına rağmen evine uğrayamadı. Üçüncü sefer evinin önünden geçerken ise seli denize yönlendirmek ile meşguldü, bu yüzden oğluna ve karısına sadece el sallayabildi.

Yu, seli başarı ile kontrol altına alabildikten sonra, insanlara verimli topraklarda nasıl bitki yetiştirileceğini öğretti. O günden sonra insanların hayatı daha mutlu ve huzurlu oldu.

Önemli katkılarından ve insanlara olan merhametinden dolayı, halk tarafından çok seviliyordu. Yu, alçakgönüllü, hayırsever ve güvenilirdi. İmparator Shun da ona çok güveniyordu. Bu sebeple, M.Ö. 2205’te İmparator Shun tahtı oğluna devretmek yerine Yu’ya bıraktı.

Yu, Çin halkı tarafından Büyük Yu olarak anılmaktadır.

Babadan oğula geçen taht sisteminin başlangıcı

Sarı İmparator, Yao ve Shun, erdemli karakterlerinden dolayı kabileler tarafından hem saygı hem de destek gördüler. Eski Çin toplumunu katı olmayan bir yönetim anlayışı ile ahlak prensiplerine göre yönettiler. Kendilerinden sonra gelen imparatorları da bu standarda göre seçtiler. Ayrıca tahtı devretmeden önce de insanların onayını aldılar.

Yu, Sarı İmparator neslinden geliyordu. Dedesi ve babası imparator değildi, fakat bakanlık görevi almışlardı. Yu, tahtı bilge bir kişiye bıraktı. Yu’nun ölümünden üç yıl sonra bilge tahtı Yu’nun oğluna devretti. O günden sonra babadan oğula geçen sistem kurulmuş oldu ve taht oğula veya kardeşe devredilmeye başladı.

Bundan sonraki hanedanlar bu sistemi devam ettirdiler. Yu’nun oğlu Çin’in ilk hanedanlığı olan Xia’yı kurdu. Xia Hanedanlığının kuruluşu ile Çin’deki ilkel toplum ve serbest kabile sistemi de tarihe karıştı.

Xia Hanedanlığının kuruluşu Çin medeniyeti ve tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Toplam 400 yıl ve 17 nesil sürdü (M.Ö. 2205 – M.Ö. 1766).

Kaynak: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/great-yu-controlled-the-flood-bc-2205-59511.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.