Benim “Hoşgörü” Anlayışım

Falun Dafa’nın ilkeleri Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü’dür ve bu ilkeler evrenin niteliğidir. Benim seviyemde “Doğruluk” ve “Merhamet” kelimelerinin anlamak yeterince kolay. Fakat “Hoşgörü” kelimesinin anlamı yanlış anlaşılırsa o çok kolay bir şekilde sadece bir şeylerin önünde sabır etme yeteneği olarak yorumlanabilir ve hoşgörünün gerçek anlamını kaybedebilir.

Shifu şöyle söylemişti:

Hoşgörü, kişinin xinxing'ini geliştirmesinin anahtarıdır. Öfke, şikâyet ya da gözyaşları ile katlanmak, kendi kaygılarına takıntılı sıradan bir insanın hoşgörüsüdür. Hiç öfkelenmeden veya yakınmadan tamamen dayanmak ise, bir uygulayıcının hoşgörüsüdür.” (Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar’dan ‘Hoşgörü Nedir?’)

Öfkelenmeden ve şikâyet etmeden katlanmak zordur. Biz, Hoşgörünün tüm takıntılardan kurtulmak için bir şeyleri feda etmek anlamına geldiğini biliyoruz. Biz tüm takıntılardan kurtulduğumuzda, doğal olarak her şeye sakin bir bilinçle bakabilir duruma ve kalplerimizi daha üst seviyelere yükseltmiş oluruz.

Shifu şöyle söylemişti:

Hoşgörü (Ren) korkaklık değildir, kişinin kendisine uygulanan zorluklara boyun eğmesi hiç değildir. Dafa öğrencilerinin hoşgörüsü asildir; varlıkların muhteşem, yok edilemez, elmasa benzeyen sağlamlığının bir görünüşüdür; o gerçeğe bağlı olarak onu desteklemek amacıyla tolerans göstermektir ve hala doğru düşüncelere ve insan doğasına sahip olan varlıklara onların kurtuluşları için gösterilen bir merhamettir.” (Daha İleri Yükselmeler İçin Esaslar II’den ‘Hoşgörünün Sınırlarının Ötesinde’)

Ben bundan Dafa uygulayıcılarının gelecekte çok yüksek statüye sahip olacaklarını anlıyorum. Her biri çok sayıda küçük evrene sahip olacaklar. Alanların her birinde farklı şekillerde olumlu ya da olumsuz yaşamlar mevcut ve hepsi de Fa’ya saygı duyuyorlar, o yüzden Dafa uygulayıcıları muazzam bir Hoşgörüye sahip olmalılar. Sadece ve sadece o durumda bizim alanlarımızdaki yaşamlar tüm biçimlerinde sunulacaklar. Eğer sadece tek biçim yaşam olursa o zaman evren eksik bir şekilde kalır. Mesela iyilik var fakat kötülük yok, o zaman iyiliğin ne olduğunu göstermek mümkün olamaz. Fa’nın her bir seviyesinin kendi ölçütleri var. Herhangi bir şey çok fazla kötüleşirse ve artık o seviyenin ölçütünün tamamen dışına çıkarsa, o zaman Fa onu yok edecektir.

Gelecekte Dafa uygulayıcıları seviyelerin tümüne yerleştirilecekler. Her bir seviye bir sürü yaşam içeriyor, o yaşamlar kendi eşsiz karakterlerine ve farklı görünümlere sahipler. Her bir seviyenin Dafa uygulayıcıları birbirleriyle uyum içindeler. Bir iş yaparken her birinin kendi düşüncesi var, o yüzden onlar geniş bir bakış açısıyla düşünmeliler ve kendi düşüncelerine bağlanmamalılar. Bir projenin üzerinde çalışırken, hepimizin genel yönü uyumlu olduğunda, birimiz diğerini etkin bir şekilde desteklemeliyiz. Dafa uygulayıcılarının büyüklüğü sadece burada tamamlanıyor. Uygulayıcılar bu şekilde hareket ederlerse, o zaman bencilliğin, kıskançlığın, rekabet ve kendini gösterme isteği takıntısının burada yeri olmayacaktır.


Çince metin: http://minghui.ca/mh/articles/2009/12/17/214539.html
İngilizce metin: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/12/26/113377.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.