En Son Olaylar, Destek Sesleri, Basın Yayımları, Dava Listesi

AB | BM | NGO | Hükümet | Parlamento Üyeleri | Avrupa Komisyonu | VIP | Radyo ve TV | Magazin ve Gazete | Yürüyüş | Hongfa | Fa Konferansı | Basın Toplantısı | Shen Yun | Protesto | 9 Yorum | Gerçeği Anlatma | Yerel Aktivitiler | Sergiler ve Fuarlar | Diğerler | Diğerleri | Jiang Zemin Dava | İmza Toplama

 • Parlamento Üyesi Jill Evans'tan Dünya İnsan Hakları Gününde Açıklama: "Falun Gong Uygulayıcılarının Gördükleri Muamele Hakkında Sizlerin Kaygısını Paylaşıyorum"

  Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu üyesi Jill Evans, Falun Gong uygulayıcıları tarafından düzenlenen basın konferansına aşağıdaki beyanatı göndermiştir. Konferans Londra'daki Çin Elçiliğinin karşısında, Birleşik Krallık Falun Gong uygulayıcılarının iki yıldan fazla süreden beri 24 saat barış isteği yaptıkları yerdir.
 • Fransa: Fotoğraf Haberi - Pointe à Pitre Şehrindeki Anti-İşkence Sergisi

  Pointe à Pitre şehri özellikle Cumartesi sabahı iş merkezi olması nedeniyle kalabalıktır. Anti-işkence sergisi birçok insanın dikkatini çekti ve daha fazla bilgi almak için Dafa uygulayıcılarına soru sormak için geldiler.
 • İngiliz Hükümetinin 2004 İnsan Hakları Değerlendirme Raporu Çin'deki İnsan Hakları Uygulamalarını ve Falun Gong Uygulayıcılarına Muameleyi Tenkit Etmekte

  İngiliz Hükümeti 10 Kasım'da 2004 İnsan Hakları Raporunu yayımladı. Bu raporda, "İngiliz hükümeti Çin'de temel insan hakları konusunda ciddi ihlallerin devam ettiğini….Büyük oranda ölüm cezası ve işkence kullanılmakta; Politik muhalifler, inanç sahipleri ve Falun Gong ruhani hareketi; Tibet ve Xinjiang (Sincan) durumu; gibi konularda ifade ve inanç gibi temel özgürlüklerde sert kısıtlamalar uygulanmaktadır."
 • Hollanda: Jiang Zemin

  1 Aralık 2004'te, Rotterdam'daki, Hollanda Ulusal Halk Dava Bürosunda Çin eski Cumhurbaşbakanı Jiang Zemin ve onun destekçileri hakkında Falun Gong uygulayıcılarına yaptığı işkence ve soykırım suçlarından bir dava açıldı.
 • İspanya: Zhang Xiaoguang, Zhang Xianlin, Dong Zongfang ve Gao Kuixian

  29 Kasım 2004'da, İspanya'nın, Madrid Audiencial Nacional Mahkemesine, Çin Komünist Partinin 610 Ofisi üst düzey memurları ve dört yöneticisi hakkında işkence ve soykırım suçlarından şikâyette bulunuldu.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 9. Bölüm

  Çin’in 5000 yıllık tarihiyle karşılaştırıldığında ÇKP yönetimini 55 yıl olarak görürüz fakat kör bir gözle. ÇKP var olmadan önce Çin insanlık tarihindeki en muhteşem medeniyeti yaratmıştır. Çin ulusu üzerine öfke salmak adına yabancı akınını ve ana problemler fırsatını yakalamıştır. Çin’in kurtulmasının bağlı olduğu, milyonlarca hayatın sona ermesi, sayısız ailenin yok olması ve ekolojik kaynaklarının yok olmasına neden olmuştur. Daha yıkıcı olan şey Çin’in ahlaki kuruluşunun ve zengin kültürel geleneklerinin yıkımıdır.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 8. Bölüm

  Çin halkı sadece düşünce özgürlüğünden mahrum değildir, aynı zamanda onlara Parti öğretileri ve kültürü aşılanmaktadır. Bu yüzden, insanların bütün duyabildikleri Parti övgüleridir ve zihinleri ÇKP’ni güçlendiren fikirlerden başka herhangi bir düşünce bakımından yoksullaştırılmıştır. Örneğin, Tiananmen katliamını ele alalım. 4 Temmuz 1989’da silahlar patladığında, pek çok insan içgüdüsel olarak çalıların arkasına saklanmaya koşmuştur. Dakikalar sonra, risklere rağmen, cesurca saklandıkları yerden çıkmışlar ve hep birlikte “Enternasyonel” şarkısını söylemişlerdir.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 7. Bölüm

  Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 55 yıllık tarihi kan ve yalanlarla yazılmıştır. Bu kanlı tarihin gerisindeki hikayeler fazlasıyla trajiktir ve az bilinir. ÇKP’nin yönetimi altında 60 ile 80 milyon arası masum insan, parçalanmış ailelerini geride bırakarak öldürülmüşlerdir. Bir çok insan ÇKP’nin neden öldürdüğünü merak eder. ÇKP acımasızca zulmüne devam ederken insanlar, ÇKP’nin silahlar yerine kelimelerle konuştuğu günleri merak ederler. Mao Zedong, Kültür Devriminin amacını şöyle özetler, “Kaostan sonra dünya barışa kavuşur fakat 7 yada 8 yıl içinde kaos yeniden başlama ihtiyacı duyar.” Başka bir deyişle 7 yada 8 yılda bir politik bir devrim olmalı ve her 7, 8 yılda birçok insan öldürülmelidir.”
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 6. Bölüm

  Geleneksel kültür cennet ve insanın birleşimini ve insanla doğa arasındaki uyumlu varoluşu değerli kılar. ÇKP “cennet ve insanla savaşmak”tan sonsuz bir mutluluk duyduğunu iddia eder. ÇKP kültürü Çin’in de günümüzde başına gelen doğanın ciddi bir küçük düşmesine neden olur. Örneğin su kaynaklarını ele alalım. Geleneksel değerlerle donanmış öyle ki; “asilzade zenginliğe değer verir fakat geleceğini iyi bir yoldan yapar.” Çinliler mahvolmuş kirlenmiştir. Çin nehirlerinin 50,000km.’si (yada 30,000 mil) %75’inden fazlası günümüzde balıkların yetişmesi için uygun ortamlar değillerdir. Yeraltı sularının üçte birinden daha fazlası neredeyse on yıldan fazla süredir kirlenmekte ve bugün durum daha da kötüleşmektedir.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 5. Bölüm

  ÇKP’nin Falun Gong’u kovuşturmak için ülke ekonomisi kaynaklarının ve insanların alın teriyle ve güçlükle kazandıklarının ne kadarını harcadığı belli değildir. Fakat, bunun devasa bir rakam olacağını tahmin etmek zor değildir. 2001’de Parti’nin Kamu Güvenliği Departmanı’ndan alınan bilgiler göstermektedir ki, sadece Tiananmen Meydanı’nın bir yerinde, Falun Gong uygulayıcılarını tutuklamanın bedeli günde 1.7 ila 2.5 milyon arasındadır, bu da yılda 620 ila 910 milyon yuan demektir. Bütün ülkede, şehirlerden kırsal alanlara, polis istasyonlarındaki polislerden, kamu güvenliği departmanlarından “610 Ofisi”nin bütün şubelerindeki personele kadar, Jiang Zemin en azından birkaç milyon insanı Falun Gong’u cezalandırmak için görevlendirmiştir. Sadece maaşların tutarı yılda yüz milyar yuan’i geçmektedir.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 4. Bölüm

  ÇKP dine çılgınca zulmederken bütün soğukkanlılığını kaybetmiştir. Kültür Devrimi sırasında, çok sayıda tapınak ve cami yerle bir edilmiş ve rahipler sokaklarda aşağılanarak yürütülmüştür. Tibet’te, tapınakların yüzde doksanı zarar görmüştür. Bugün bile, ÇKP ev kiliselerine bağlı on binlerce Hıristiyanı hapsederek dini eziyetlerine devam etmektedir. Shanghai’lı Katolik bir din adamı olan Gong Pinmei, ÇKP tarafından 30 yıldan uzun bir süre hapsedilmiştir. 1980’lerde Amerika’ya gelmiştir. 90 yaşının üzerindeyken ölmesinden önceki son isteği “ÇKP, Çin yönetiminden ayrıldığında, mezarımı Shanghai’ya yollayın” olmuştur.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 3. Bölüm

  Bugün Çin Komünist Partisinin(ÇKP) şiddet uygulamaları ve istismarları zalim Qin Hanedanlığından bile daha fazladır. ÇKP’nin felsefesi “kavga”dır ve ÇKP’nin iktidarı hem Çin içinde hem de diğer uluslara karşı bir dizi “sınıf kavgaları”, “takip edilecek yol kavgaları” ve ideolojik kavgalar” üzerine inşa edilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin ilk ÇKP lideri Mao Zedong “İmparator Qin Shi Huang neyle övünüyor? O sadece 460 Konfüçyüs bilim adamını öldürdü, fakat biz ise 46,000 entelektüel öldürdük. Diktatörlüğü imparator Qin Shi Huang gibi uyguladığımız için bizi suçlayanlar var ve biz bunun hepsini itiraf ediyoruz. Gerçeğe uygundur. Ne yazık ki bize yeterince itibar etmediler, bundan dolayı biz buna katkıda bulunduk.” diyerek bunu açıkça ortaya koydu.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 2. Bölüm

  Devrimi yapan ve kazanan Tamamı-Rus Komünist Partinin (Bolşevik) (sonradan Rusya Komünist Partisi olarak bilinmiştir) kafasındaki büyük istek Çin idi. 1920’de Sovyetler Birliği, Üçüncü Komünist Enternasyonel’in veya Komintern’in bir şubesi olan Uzak Doğu Bürosunu kurmuştur. Bu büro Çin’de ve diğer ülkelerde Komünist Partinin kurulmasından sorumluydu. Sumiltsky büronun başı ve Grigori Voitinsky ise müdür vekili idi. Bunlar Chen Duxiao ve diğerleri ile ÇKP’nin kurulması için hazırlığa başladılar. Komintern’in Çin şubesini kurmak için Haziran 1921’de Uzak Doğu Bürosuna ibraz ettikleri öneri ÇKP’nin Komintern tarafından idare edilen bir şube olduğunu endike etmiştir. Uzak Doğu Bürosu’ndan Nikolsky ve Maring’in yardımı ile ÇKP, 23 Temmuz 1921’de resmen kuruldu.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 1. Bölüm

  Gücü eline geçirdikten sonra ÇKP karşı devrimcileri (1950-1953) elimine etmek, kamu ve özel kuruluşların “ortaklığı” (1954-1957), anti-sağcı hareketi (1957), Kültür Devrimi (1966-1976), Tiananmen Meydanı Katliamı (1989), ve en son Falun Gong’a yapılan zulüm dahil her harekette benzeri hilelere başvurmuştur. En alçakça olanı da entelektüellere 1957’de yapılan zulümdür. ÇKP kendi fikirlerini sunmak için entelektüelleri çağırmış ve bunların konuşmalarını “suçlarının” kanıtı olarak göstererek bunlara “sağcı” diye zulmetmiştir. Bazıları zulmü tezgah veya “karanlıkta komplo” olarak eleştirdiğinde Mao “karanlıkta komplo yok ancak açıkta savaş hilesi var” diyerek halka ilanen bildirimde bulunmuştur.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – Giriş

  ÇKP yönetimi, Çin tarihinin en karanlık, en komik ve en saçma sayfasıdır. Onun bitmez tükenmez suçları arasında en rezil ve alçakça olanı kesinlikle Falun Gong’a yaptıkları zalimliktir. Jiang Zemin “Doğruluk, Merhamet, Hoşgörü” ye karşı işlediği zulüm altında ÇKP tabutuna en son çiviyi çakmıştır. The Epoch Times, ÇKP’nin gerçek tarihini anlamakla bu gibi trajedilerin yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabileceğimize inanmaktadır. Aynı zamanda her birimizin içimizdeki en derin düşüncelerimizi yansıtacağını ve korkaklığımızın ve verdiğimiz tavizlerin kaçınılabilecek bir çok trajediye suç ortağı olup olmadığını incelemesini ümit ediyoruz.