Diğerleri

 • İsveç: Orebro Halkı ÇKP'nin Falun Gong Zulmünü Kınadı

  21 ve 22 Ekim'de İsveç, Orebro'daki Halk Salonunda Dünya Birlik Gösterisi adıyla bir seminer ve sergi düzenlendi. Gösteriye Orebro ABF Örgütü, Çin İnsan Haklarını Destekleme Birliği, İsveç Falun Gong Derneği ve Kızılhaç Gençlik Derneği iştirak ettiler. Sahneye yakın yerde kurulan Falun Gong standı son derece dikkat çekti.
 • Avusturya: Ülkeyi Zulmün Gerçekleri Hakkında Haberdar Etmek

  Falun Gong'a karşı zulmünden insanları haberdar etmek için 24 Eylül'e kadar devam edecek bir haftalık uzun araba turu 18 Eylül'de başladı. Tur sonucunda birçok Avusturyalı ve yabancı turistler Falun Gong'u ve Çin'deki uygulayıcılara yapılan acımasız zulüm hakkındaki gerçekleri öğrendiler.
 • Finlandiya: AB Liderleri Toplantısı Sırasında ÇKP'nin Çin'deki Acımasızlıkları Açığa Vuruldu

  20 Ekim 2006'da Finlandiyalı Falun Gong uygulayıcıları 25 AB başkanı ve hükümetinin Sibelius Salonundaki olağan toplantısı sırasında Lahti'de bazı küçük faaliyetler düzenlediler. Uygulayıcılar Çin Komünist Partinin Falun Gong'a karşı yedi yıldır süren zulmünü ülke liderlerine anlatmak istediler. Öğleden sonra şehir merkezine doğru küçük bir geçit töreni düzenlediler. Fince, Rusça ve İngilizce “ÇKP'ye Hayır” (Çin Komünist Parti) yazılı panolar tuttular. Geçit töreni halktan çok fazla destek aldı.
 • Ukrayna: Uygulayıcılar ÇKP Üst Görevlilerinden Jia Qinglian Hakkında Dava Açtılar

  31 Ekim 2006'da, Falun Gong uygulayıcıları ÇKP üst düzey yetkililerinden Jia Qinglin hakkında Çin'deki Falun Gong zulmüne aktif olarak katılmak, işkence ve soykırım suçu işlemekten, Ukrayna Yüksek Mahkemesine bir dava açtılar. Dava Jia'nın Ukrayna ziyareti sırasında açıldı.
 • Fransız İnsan Hakları Grupları Başkan Chirac'ı Zulmü Durdurması İçin ÇKP'ye Baskı Yapması Yönünde Sıkıştırıyorlar

  Fransız insan hakları örgütü Agir pou les Droits de I'Homme'un başkanı Bayan Marie-Francoise Lamperti, geçenlerde Başkan Chirac'ın Dışişleri Danışmanı Laurent Billi ile bir araya geldi. Görüşmede Bayan Lamperti Falun Gong zulmü üzerinde durdu ve Fransız Falun Dafa Derneği'nin Başkana yazdığı mektubun konseyden geçmesini talep etti.
 • Fransa Falun Dafa Derneğinin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Mektubu

  Yedi yıl içinde 3,000'den fazla Falun Gong uygulayıcısı cezadan muaf suçlar işleyen “610 ofisi” tarafından işkence yapılarak öldürüldü. Hala psikiyatri hastanelerinde alıkoyulan binlercesine işkence yapılmakta, yüzbinlercesi zorunlu çalışma kamplarında işkence yapılarak çalıştırılmaktadır. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan sayısız uygulayıcı sefil koşullar altında zulümden kurtulmayı bekliyor. Hatta son açığa çıkan olay çok daha dehşet verici ve dayanılmaz: canlı Falun Gong uygulayıcılarından toplanan organların büyük trafiğidir.
 • İrlanda: Galway Halkına Falun Gong'u ve Çin'de Uygulayıcılara Yapılan Zulmü Tanıtma

  18 Ekim 2006'da, İrlandalı Falun Gong uygulayıcıları ünlü bir turizm şehri olan Galway'e Falun Gong egzersizlerini öğretmeleri için davet edildi. Egzersizleri öğrettikleri süre esnasında üç bayan uygulayıcı büyük bir sevinç ile Falun Gong'un harika olduğunu hissettiler. Öğleden sonra uygulayıcılar ÇKP'nin suçlarını açığa vurdular.
 • Almanya: ÇKP'yi Kınaması İçin Alman Başbakanı Merkel'e Sunulmak Üzere Hazırlanan Dilekçeyi Birçok Kişi İmzaladı

  Almanya'nın batı bölümünde yer alan Aachen sadece 250.000 nüfusa sahiptir. Hollanda ve Belçika ile ortak bir sınıra sahip ve Avrupa'nın merkezindedir. Sekizinci ya da dokuzuncu yüzyılda Kaiser Karl der Groe tarafından kurulmuş olup “İkinci Roma” olarak adlandırılır ve Aachen Katedrali turistik açıdan popüler bir yerdir.
 • Türkiye: Falun Gong Uygulayıcıları Küçük Bir Uygulama Tecrübelerini Paylaşım Konferansı Düzenlediler

  21 Ekim'de, Türk Falun Gong uygulayıcıları küçük bir uygulama tecrübelerini paylaşım konferansı düzenlediler. Mersin şehrindeki konferansa Ankara (başkent) ve İstanbul'dan da gelen otuzdan fazla uygulayıcı konferansa katıldı. Konferansa İsveç ve Danimarka'dan da uygulayıcılar katıldı.
 • Slovakya: Çin'deki Falun Gong Zulmüne Karşı Bir Dizi Faaliyet

  Ekim'in 19'u Perşembe günü hafta sonu, Doğu Slovakya'nın birkaç şehrinde Falun Gong'u uyguladıkları için Çin'de zulüm gören insanların, insan haklarını desteklemek için bir dizi faaliyet düzenlendi. Çoğu insan Çin'deki zulmün dehşet verici sahnelerini gördükten sonra bir kelime dahi etmeden zulme karşı dilekçeyi imzaladılar.
 • İsveç: Sağlık Fuarında Falun Gong Tanıtımı ve İnsanları Zulüm Hakkında Bilgilendirme

  14 ve 15 Ekim'de Falun Gong uygulayıcıları ilk defa Stockholm'daki Hallunda halkı tarafından düzenlenen "Sağlık Gününe" davet edildiler. Falun Gong standına pankartlar ve kaynak kitaplar, Falun Gong uygulayan sanatçılar tarafından yapılan resimler ve Epoch Times gazetesinin yayımladığı “Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum”un kopyaları yerleştirildi.
 • Almanya: Uygulayıcılar Almanya'nın Birleşme Gününde Dusseldorf'ta Biraraya Geldiler

  Nordhrhein Westfalen'deki şehirlerin bazılarında küçük sayıda Falun Gong egzersiz grupları vardır. Hepimiz 2006 Almanya'nın Birleşme Gününde bir araya gelerek büyük bir grup halinde egzersizleri uyguladık. Başkent Düsseldorf'un merkezinde bir yer seçtik. Cornelius Meydanı ve Königsallee Kings Bulvarı güzel yeşil bir alan sundu.
 • Rusya: Nishne Novgorod Şehri Müzik Kolejindeki Özel Müzikal Gösteri

  Eyalet Dil Üniversitesi Korosunun bir özelliğide birçok dilde şarkı söyleyebilmesidir. Konserin ilgi odağı bir Falun Gong uygulayıcısı tarafından bestelenen “Senin İçin Geldim” adlı Çince şarkıydı. Koronun bir üyesi Falun Gong uygulayıcısıydı ve koronun diğer bütün üyeleri de Falun Gong'u ve Çin'de uygulamaya yapılan acımasız zulmü biliyorlardı. Ne zaman prova yapılsa herkes tüm kalbiyle çalışıyordu ve gösteri çok başarılıydı.
 • Finlandiya: Fin Halkına ve Hükümetine ÇKP'nin Suçlarını Açığa Vurma

  14 Ekim 2006'da Finlandiyalı uygulayıcılar Helsinki tren istasyonu karşısında bir araya gelerek Çin Komünist rejime tarafından Falun Gong'a uygulanan acımasız zulmü, özellikle de canlı uygulayıcıların yasadışı organlarının toplanması acımasızlığı hakkındaki gerçekleri açığa vurdular. Falun Gong zulmü sadece anakara Çin'de değil uzun zamandır ...
 • Türkiye: Mersin'deki Batılı Uygulayıcıların Hikâyeleri

  Son iki yıl içinde Mersin Şehrinin birçok yerli halkı Falun Gong'u uygulamaya başladı. Onlar "Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü” ilkelerine göre yaşamaya azimle devam ettiler. Birçoğu uygulamaya başladıktan sonra büyük fiziksel ve zihinsel değişimler geçirdiler.