Heilongjiang Eyaletindeki Mudanjiang Hapishanesindeki Chen Shougang ve Luan Jinghe Tarafından İşlenen Gaddarca Suçlar - Bölüm 1

Mudanjiang Hapishanesi, Heilongjiang Eyaletindeki bir hapishanedir ve Heilongjiang’ın doğu kesimlerinde bulunan Falun Dafa uygulayıcılarının tutulduğu ve işkence gördüğü bir yerdir. 100’den fazla uygulayıcı bu bölgedeki hapishanelerde tutulmaktadır.

Hapishane Müdürü Chen Shougang ve yardımcısı Luan Jinghe “değişim programı¹” adı altında uygulayıcıların beynini yıkamak amacıyla yapılan işkenceleri yönetmektedirler. Pek çok uygulayıcıya acımasızca işkence yapılmakta ve bunun sonucunda da pek çoğu hayatını kaybetmektedir. Hapishane gardiyanlarından biri olan Wu Xuejun, hapishane müdürünün talimatıyla gerçek suçlulara “insancıl idare” Falun Dafa uygulayıcılarına ise “Zoraki İdare” başlıkları altındaki kurallarla davrandıklarını ifade etmiştir- bu ifadelerin anlamı da Falun Dafa uygulayıcılarını her gün dövmek ve onlara lanet etmek anlamına gelmektedir. Hapishane müdürü Chen Shougang, Falun Dafa uygulayıcılarına karşı yapılan bu davranışların bir “politika” olarak şart olduğunu bir hapishane toplantısında söylemiştir.

Mudanjiang hapishanesi 20 farklı koğuşa sahiptir ve her koğuşta üçten fazla Dafa uygulayıcısı tutulmaktadır. Her uygulayıcı “bir uygulayıcıya-dört izleyici” politikasıyla gözetim altında tutulur yani bir uygulayıcıyı en az dört kişi takip eder, bunun olamadığı yerlerde en azından iki oda arkadaşı tarafından takip edilirler.

Dafa uygulayıcılarına eziyet etmesi ile ilgili başlıca kişiler koğuş şefleri, siyasal liderler ve gardiyanlardır. Eğer uygulayıcılar Falun Gong öğretilerini çalışırlar, egzersizlerini yaparlar, diğerleri ile notlar alıp Falun Dafa ile ilgili konuşurlarsa oda arkadaşları cezalandırılmaktadır, örneğin cezasının azaltılması, şartlı tahliye gibi haklarını kaybederler. Hapishane otoriteleri Falun Gong uygulayıcılarını kontrol altında tutmak gibi yöntemlerle oda arkadaşlarını zorlarlar. Hapishane gardiyanları uygulayıcıları dövmekte, elektrikli cop ile yaralamakta, uykusuz bırakmakta, nemli, rutubetli küçük hücrelerde günlerce yalnız bırakmakta, uygulayıcıları dövmek için oda arkadaşlarını zorlamakta ve de “Pişmanlık Bildirgesi²” adı altındaki Falun Dafa’yı karalayan bir belgeyi zorla imzalamaları için uygulayıcıları zorlamakta ve işkence yapmaktadırlar.

Hapishane müdürü ve yardımcısı Mudanjiang Hapishanesinde Dafa uygulayıcılarına eziyet etmek için oda arkadaşlarının kullanılmasını uygulamaya koyan ve bundan en başından beri sorumlu olan kişilerdir. Onlar Eğitim ve İdare Bölümlerini kontrol eder ve denetlerler, uygulayıcılara eziyet etmek için özellikle siyasal lider yapıda kişiler ve başka hapishanelerden gardiyanlar getirtirler. 2004 Aralık Ayında yapılan bir toplantıda Falun Dafa uygulayıcılarının en az %85’inin “reform” sürecinde “dönüştürülmesini” kota olarak belirleyip, bundan da bu siyasal lider kişilikteki insanlar, şefler ve gardiyanları sorumlu tutulmuştur.

2006 Nisan ayında “Yasa Uygulama Takımı” Dafa uygulayıcıları arasında “Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum³”un kayıtlı olduğu üç adet Mp3 çalar bulmuşlardır. Bunun üzerine acil bir toplantı yaparak, Falun Dafa uygulayıcılarına yapılan işkenceyi bütün hapishane koğuşlarına yaymak ve sertleştirmek üzere karar alınmıştır. Alınan kararlarda “Yasa Uygulama Takımı” bundan sonraki aramalarında bunun gibi şeyler bulurlarsa sadece mahkûmlar değil hapishane yöneticileri ve diğer görevlilerde 2000 yuan para cezası ile cezalandırılacaktır şeklinde karar almıştır.

Herhangi birisi, Mudanjiang hapishanesine vardıktan sonra, onlar, yeni oda arkadaşlarıyla eğitiyor olan sözde gruba katılmak zorundadır. Genellikle üç ay boyunca eğitilen grup üç ay sonra dağıtılır ve başka bölümlere aktarılırlar. Dafa pratisyenlerinin sözde “reform” kotasına uyması için eğitimleri genellikle uzatılır. Süre, bir yıla hatta daha da fazla bir zamana uzatılabilir.

Grup eğitim takımında koşullar, hapishane koğuşlarındakinden daha kötüdür. Grup eğitimi esnasında uygulayıcılar duş almaları ya da çamaşırlarını yıkamaları yasaklanır. Hakaretler ve kötü muamele düzenli bir esasta gerçekleşir. Gardiyanlar sürekli olarak uygulayıcıların oda arkadaşlarını kışkırtır. Onlar da, uygulayıcıların uyumasını engeller, uzun zaman oturmalarını engeller, aileleri ile görüşmelerinin önüne geçer… vb. Eğer uygulayıcı “reform”a uymazsa gurup eğitim takımında tutulmaya ve eziyet çekmeye devam eder. Onların politikası uygulama yapmayı bırakıncaya kadar uygulayıcıya eziyet etmektir.

Dafa uygulayıcılarına eziyet etmek için farklı hapishane koğuşlarında çeşitli kurallar uygulanır. Falun Dafa uygulayıcıları yalnız başlarına hücrelere konulurlar. Bu hücrelerin koşulları aşırı derecede korkunçtur. Hücrenin genişliği sadece iki insanın sıkışarak uzanabileceği kadardır. Eğer hücreye üçüncü bir kişi konduysa bu insan uzanamayacaktır. Bu odalar tamamen izoledir. İçeriye hava girmesi için sadece kapının üzerinde küçük bir delik bulunur ve nefes almak oldukça güçtür. Kişi sert betonda yatmak zorundadır. Hücreye giren uygulayıcı için burada kalmanın alt sınırı on beş gündür. Bazı uygulayıcılar kelepçelenir ya da demir halka ile zemine bağlanır. Uygulayıcılar burada iken gardiyanlar tarafından elektrikli coplarla dövülmüşlerdir, bazıları yine gardiyanlar tarafından bacakları çaprazlanarak zorla üç saat boyunca oturtulmuşlardır.

2004 Aralık ayında hapishane müdür yardımcısı Luan Jinghe tarafından gardiyanların bir kısmı “dönüştürme” programını uygulamak üzere eğitilmişlerdir. Onlar, uykusuz bırakmaktan tutun da plastik hortumlarla dayak atmaya, zorla çalıştırmaya… vb. varıncaya kadar olabilecek en acımasızca yöntemleri kullanırlar. Uygulayıcıların oda arkadaşları olan diğer mahkûmlara eğer Falun Dafa uygulayıcılarını uygulamadan vazgeçirebilirse onları serbest bırakacakları vaatlerinde bulunurlar. Yüksek makamlı kişiler hapishaneyi ziyaret ettiğinde, işkencenin üstünü örtmek ve “değişim” programını saklamak için inançlarını bırakmayan uygulayıcıları saklarlar ve oda arkadaşlarına onları izletirler.

1. İşkenceden Dolayı Gerçekleşen Ölüm Vakaları

Bay Du Shiliang Hailing Şehrinde yaşayan 50 yaşında bir uygulayıcıydı. 27 Ocak 2002 tarihinde o ve eşi tutuklanarak Politik Güvenlik Bölümü tarafından Hailing Polis Karakoluna götürüldü. Bay Du altı yıl eşi üç yıl hapse mahkûm edilmişti. 2002 Eylül ayında Bay Du Mudanjiang Hapishanesine gönderildi. 23 Ocak 2006 tarihinde eşi onu ziyarete geldiğinde sağlık durumu gayet iyiydi. 20 Ocakta eşi Bay Du’ Shiliang’ın öldüğü haberini aldı.

Bay Pan Xingfu yetenekli bir gençtir. 1998 yılında kendisine “Heilongjiang eyaleti posta ve telekomünikasyon trans-yüzyıl ödülü” verilmişti. O, Shuangyashan Şehri telekomünikasyon mübadele merkezinde müdür yardımcısıydı. Aynı zamanda Youyi Şehrinin de telekomünikasyon müdür yardımcılığını da sürdürüyordu. Falun Dafa ile tanıştıktan sonra onu bütün baskı ve zorlamalara rağmen bırakmadığı için tutuklandı. Kanunsuzca tutuklanarak Mudanjiang Hapishanesine götürüldü. Defalarca dövüldü ve acımasızca işkenceler çekti. 2004 yılında yapılan bir işkence sonucu neredeyse ölecekti ki sorumluluk almak istemeyen yetkililerce serbest bırakıldı. 2005 yılının ocak ayında Bay Xingfu’nun sağlık durumu aniden kötüleşti. Ailesinin onu bir hastaneye götürecek parası yoktu. Ve 31 Ocak 2005 tarihinde 31 yaşında iken öldü.

Dafa uygulayıcısı Pan Xingfu Pan Xingfu ; Mudanjiang Hapishanesinden bırakıldıktan sonra orada gördüğü korkunç işkencelerin sonucunda hayatını kaybetti.


Dafa uygulayıcısı Pan Xingfu Mudanjiang Hapishanesinden bırakıldıktan sonra orada gördüğü korkunç işkencelerin sonucunda hayatını kaybetti.

Bay Wei Xiaodong, Heilongjiang Eyaleti Bayi Land Ziraat Fakültesinden mezun 34 yaşını henüz doldurmuş bir Falun Dafa uygulayıcısıydı. 26 Nisan 2002 tarihinde Politik Güvenlik Departmanı tarafından tutuklandı. İnsanlık dışı birçok işkenceye maruz kaldı. Jixi 1.Gözaltı Merkezine gönderildi. Gördüğü işkencelerden dolayı sağlığı oldukça kötüleştiği için gittikçe çöktü, saçlarının çoğu döküldü ve nihayet 2002 yılında tüberküloz hastalığına yakalandı. Gözaltı merkezi ona herhangi bir tedavi uygulamadığı gibi ailesinden onun masraflarının arttığı gerekçesi ile 2700 yuan para aldı. Daha sonra her ay aileden 600-700 yuan para almaya başladı. Ailesi onun için gözaltı merkezine toplam 10.000 yuanden fazla para ödemişti ve bunun karşılığında da Bay Wei’nin tedavisi için 3000 yuanin dışında tıbbi harcama yapılmamıştır.

Dafa uygulayıcısı Wei Xiaodong

2003 Aralık'ta, Jixi alıkoyma merkezi, daha fazla eziyet edilmesi amacıyla Bay Wei’yi Mudanjiang'da bulunan Jianshanzi hapishanesine yollamıştır. Jianshanzi hapishanesi Falun Dafa uygulayıcıları için bir ay boyunca “Zorunlu Değişim” kampanyası başlatmıştı. Hapishane müdür vekili Luan Jinghe kampanyası için bütün hapishaneyi seferber etti, takım liderleri, siyasal başlar, gardiyanlar, oda arkadaşları, bütün Falun Dafa uygulayıcılarına eziyetin sınırlarını zorladılar. Asla uyumalarına izin verilmedi, sürekli ağır işlerde çalıştırıldılar, sonunda zaten hasta olan Bay Wei’nin ciddi olan hastalığının başkalarına bulaşmasından korktukları için onu hapishane hastanesine aldılar yalnız burada kendisine yapılan eziyet azalmadığı gibi daha da şiddetlendi.

20 Mart 2005 tarihinde Wei Xiaodong ölüyordu, ama polis hala ondan Falun Dafa’dan vazgeçmesini istiyor ve bunun için onu zorluyordu. Polisler onu kandırmaya çalışarak “daha fazla uygulama yapmayacağını söylersen seni hemen eve göndereceğiz hadi söyle” demişlerdi. O net bir şekilde son sözlerini söyledi ”Uygulama!”. Wei Xiaodong 21 Mart 2005 tarihinde işkenceden öldü.

Bay Wei Xiaodong öldükten sonra Mudanjiang Şehri yetilileri sorumluluk almak istemedikleri için onun vücudundaki işkence izlerini yok etmek amacıyla ona otopsi yaparak vücudunu tahrip ettiler.

Bay Li Ruqing 66 yaşındaydı. Heilongjiang Eyaleti Shangyashan Şehri’nde yaşamaktaydı. Hapishaneye alındıktan kısa bir zaman sonra, yaklaşık iki haftadan daha az bir zamanda 9 Ekim 2003 tarihinde hayatını kaybetti.

Bay Ning Jun ise 50 yaşında Mudanjiang Şehri Xian Bölgesinde yaşamakta olan Falun Dafa’ya inandığı için defalarca hapse girmiş bir uygulayıcıydı. 9 Ekim 2002 tarihinde Mudanjiang Şehri Hongqi Hapishanesinde işkence gerçeğini anlatan broşürler dağıttığı rapor edildi. Polis tarafından derhal tutuklanarak Aimin Bölge Karakoluna alındı orada ona öldüresiye işkence yapıldı. Bay Ning’in sağlık durumu kritik olduğu için gözaltı merkezindeki yetkililer onu merkeze kabul etmediler. Polis de Bay Ning’i beş yıl için “zorla çalıştırma kampına” gönderdi. 2004 yılının başında Mudanjiang Hapishanesine yollandı. 2004 Eylül ayında hapishanedeki kritik durumu nedeniyle şehir hastanesinde kontrolden geçti. Yetkililer onun öldüğünü söylediler, Onu Kasım ayına kadar Hastaneye yatırmadılar, Bay Ning’in ailesinin onu almasına izin verildi, fakat Bay Ning uzun zaman boyunca gördüğü işkenceden dolayı 12 Ağustos 2005 tarihinde hayatını kaybetti.

Dafa uygulayıcısı Bay Ning Jun

Bay Wang Jiguo 40 yaşında kanunsuz olarak tutuklanarak üç yıl için “zorla çalıştırma kampına” gönderildi. 2000 yılının ağustos ayında ölümüne işkence yapıldı, daha sonra karaciğer sirozu, hepatorenal sendromu teşhis edildi. Çalıştırma kampı yetilileri isteksizce onun tıbbi tedavi görmesi için salıverilmelerine razı oldular. Bay Wang daha sonra hastaneye yatırıldı. Üç ay sonra hastaneden ayrıldıktan hemen sonra tutuklandı ve kampa geri yollandı. Onlar, Bay Wang’ın rahatsız olduğunu, idrarından sürekli kan gelmesine ve gözlerinin neredeyse kör denecek kadar görmemesine rağmen görmezden geldiler. Ona işkence yapmaya devam ettiler, tabiî ki tıbbi tedavi bir işe yaramadı. 2003 Ekim ayında Bay Wang Jiguo hayatını kaybetti. Bay Wang’ın Falun Dafa uygulayıcısı olan eşi de şu anda çalıştırma kampındadır ve onların yedi yaşında bir çocukları vardır.

Bay Yu Junxi, Zhejiang Eyaletinde yaşamaktaydı. Hayatı boyunca düzenli suçlar işlemişti, 1997 yılında suçlarından dolayı hapiste olduğu bir dönemde gardiyanlardan birinden Falun Dafa’yı öğrendi. 2000 yılında Mudanjiang Hapishanesine transfer edildi. Falun Dafa’ya inandığı için Jianshanzi Hapishanesindeki 14. Koğuşa aktarıldı. Acımasızca işkence gördü. Gardiyanlardan Liming ve Liu Ping onu ellerinden yere bir zincirle bağladılar ve plastik bir hortumla ona defalarca vurdular. Polis memuru Xu Shujun elektrikli copla onu adeta dağladı. Bay Yu bu işkencenin sonunda o kadar fenalaşmıştı ki onu bir hastaneye gönderdiler. Tıbbi tedavi için salıverilmesinden birkaç gün sonra da hayatını kaybetti. Hapishane yetkilileri, tıbbi tedaviyi ret ettiği için inzivaya çekildiğini ve bu nedenle öldüğünü söylediler ve hiçbir sorumluluk almadılar.

Hapishane Yetkilerinin Telefonları:

Santral; 86-453-6404715, 86-453-6404755

Hapishane Müdürü Chen Shougang; 86-453-6404715 8000, dahili 8388, (cep) 86-13904676888

Politik Şube sekreteri, Yu Jinghe ; 86-453-6404715 8000, dahili 8388, (cep) 86-13904835888 (cep2) 86-13904935558

Politik Şube Şefi, Sun Jiujie ; 86-453-6404715 8000 8298 dahili 8298

Disiplin Komitesi Sekreteri, Li Bin; 86-453-6404715 8000 dahili 8398

Eğitim “reform” Dairesi şefi Song Xiaobin; : 86-453-6404715 8000 dahili 8333, 86-13766603777 (cep) 86-453-6179431


Not:

1. “Değişim ya da Dönüşüm Programı” (Reform – Transformasyon): Falun Gong uygulayıcılarının uygulamadan vazgeçmeleri için yapılan beyin yıkama programları, her türlü işkenceyi içeren bu programda; uzun süre uyutmama, zorla metinler okutma, demir sandalyede eller ve kollar bağlı olarak Falun Gong’u kötüleyen videolar izletmek…vb yöntemler kullanılmaktadır.

2. “Pişmanlık Beyanatı”: Falun Gong uygulayıcılarına işkence ve beyin yıkama programları sonunda inançlarından vazgeçtiklerinin delili olarak zorla imzalatılan “Pişmanlık Beyanatı” “Garanti Beyanatı” ve “ “Ayrılma Beyanatı”nı içeren bir tür anlaşmadır. Bu beyanatla kişi Falun Dafa uyguladığı için pişman olduğunu, Falun Dafa’yı bırakacağını, bir daha asla Falun Gong uygulayıcıları ile görüşmeyeceğini ve adalet istemek için Pekin’e gitmeyeceğini zorla kabul eder.

3. “Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum”: 2004 yılının sonlarında yayınlanan ve Komünist Partinin gerçek doğasını açıklayan bir kitaptır. Dokuz Yorum milyonlarca insanın Çin Komünist Partisi üyeliliğinden vazgeçmelerine ışık tutmuştur. “Bu kitap dünyadaki bütün Çin vatandaşlarını şok etmiştir.” “Bu kitap Komünist Partiyi dağıtmaktadır”.

4. “Yuan”: Çin para birimidir. Çin’de bir çalışanın ortalama geliri 500 yuan civarındadır.

Editörün Tavsiyesi: Falun Dafa uygulayıcılarından vahşice organ toplanmasına dair Kanadalı bağımsız araştırmacı David Kilgour ve David Matas’a ait araştırma raporu için tıklayınız. http://organharvestinvestigation.net/


Çince metin: http://minghui.ca/mh/articles/2007/4/18/153000.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a39562-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.