Heilongjiang Eyaleti Hulan Hapishanesinde Tutulan Liu Zhimin’e Ceza Vermek Amacıyla Zorla Yemek Yedirilmiştir – O Şimdi Yürümekte Zorluk Çekmektedir

Falun Dafa uygulayıcısı Bay Liu Zhimin Harbin Şehrindeki Hulan Hapishanesinde “dönüşüm”¹ programına katılmayı reddettiği için tutulmaktadır. Zorla besleme işkencesine4 maruz kalmıştır.

6 Temmuz 2007 tarihinde ailesi Bay Liu’yu ziyarete gitmiştir. Gardiyan Bay Lui Zhimin’in açlık grevinde olduğunu ve kendilerinin de onu beslediklerini söylemiştir. Görevli Falun Dafa uygulayıcılarını ailelerinin görebilmeleri için yüksek otoritelerden izin almaları gerektiğini söyleyerek onları hapishanenin bir başka bölümünde bulunan 610 Ofisi² Hapishane Yetkilisi olan Chen Weiqiang’ın yanına götürmüştür.

610 Ofisi² yetkilisi Chen Weiqiang onlara “Her kim zorla dönüştürülmeyi ve 'dört beyanatı'³ imzalamayı, zorla çalışmayı reddeder ve otoritelere karşı gelirse hiç kimse onu ziyaret edemez.” demiştir. Aile üyelerinden birisi ise “ Onu ziyaret etmek bizim yasal hakkımız, siz nasıl yasaları çiğneyebilirsiniz?” demiştir. Buna karşılık Chen, “Ulusal Hükümetten gelen ve bu hakkı bize tanıyan bir belge var.” demiştir. O zaman o belgeyi okumak istedikleri söyleyen aile üyelerine Chen ”Biz bu dokümanları şahıslara veremeyiz” diye yanıt vermiştir. Onlar daha yüksek makamlara gideceklerini söyleyince Chen ”İstediğiniz yere gidebilirsiniz, benim söyleyeceklerim bu kadar.” diyerek konuyu kapatmıştır.

Ailesi Bay Lui Zhimin’in durumunu görüşmek üzere hapishane idaresine gitmiştir. Yetkililere durumu anlattıklarında onlara daha fazla detaya gerek olmadığı ve dışarıda cevap için beklemeleri söylenmiştir. Bir süre sonra gelen 15. Bölüm Sorumlusu Lu Dongming onlara “O (Lui Zhimin) “Dört Beyanatı” ³ imzalamamış. Bu beyanatı imzalamayan mahkûmlar ziyaret edilememektedir.” şeklinde cevap vermiştir. Daha sonra aile oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Daha sonra yaptıkları ziyaretlerin birisinde hapishane yetkilisi Lu Dongming onlara “O, “dönüşüm”¹ programına girmeyi kabul etmediği ve “dört beyanatı”³ imzalamadığı sürece bir daha buraya gelmemeniz en iyisi olur. O bunları yapar yapmaz hemen size onunla yemek yemeniz için bir fırsat yaratacağım.” demiştir. Bir aile üyesi ”Onun nasıl olduğunu, hatta yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Onu şahsen görmek zorundayız.” demiştir.

Ailesi şiddetli ısrarları sonucunda, sadece kız kardeşinin sabah 09:00 ve 15:00 saatleri arasında onu görmesine izin verilmiştir. O gün Bay Lui Zhimin, diğer insanlar tarafından taşınarak kız kardeşinin yanına getirilmiştir, çünkü oldukça güçlükle yürüyebilmektedir.

Not:

1. Dönüştürme -Reform – Transformasyon: Falun Gong uygulayıcılarının uygulamadan vazgeçmeleri için yapılan beyin yıkama programları, her türlü işkenceyi içeren bu programda; uzun süre uyutmama, zorla metinler okutma, demir sandalyede eller ve kollar bağlı olarak Falun Gong’u kötüleyen videolar izletmek…vb yöntemler kullanılmaktadır.

2. “610 Ofisi”: Falun Gong’a zulüm etmek amacıyla kurulmuş olan ve Parti yönetimi de dâhil diğer tüm politik ve adalet sisteminin üzerinde yetkilere sahip bir kuruluştur.

3. Dört Beyanat: Uygulayıcılara inançlarını bıraktıklarının delili olarak işkence ve beyin yıkama yöntemleri ile “dört beyanat” adı altında bir anlaşma imzalatılmaktadır. 610 Ofisi tarafından oluşturulan bu beyanatta; uygulayıcılar tekrar asla Falun Gong egzersizleri yapmayacakları sözünü verir ve yaptıkları için de pişman olduklarını belirtir, bir “ayrılma beyanatı” da sayılan bu anlaşma ile uygulayıcı Falun Gong ile ilgili herhangi bir başvuru yapmak üzere Pekin’e gitmeyeceğinin sözünü verir. Bütün ailesinin ayrıca da arkadaşlarının ve tanıdığı Falun Gong uygulayıcılarının adres ve isim listesini verir.

4. Zorla Besleme: İşkenceyi protesto etmek için açlık grevine giren uygulayıcılar yetkililer tarafından, ağızlarından hortum, bambu …vb şeyler sokularak zorla beslenmektedirler. Bu zorla besleme o kadar zalimcedir ki çoğu zaman aşırı tuzlu bir çözelti uygulayıcıların boğazından içeriye dökülür. Bunların sonucunda çoğu zaman uygulayıcıların soluk boruları parçalanır ya da mideleri tahrip olur.

Çince Metin: http://minghui.ca/mh/articles/2007/7/11/158641.html

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a40493-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.