Hebei Eyaletine Bağlı Shijiazhung Şehri Zorunlu Çalışma Kampındaki Utanç Verici Uygulama

Son zamanlarda, Shijiazhuang Şehri Zorunlu Çalışma Kampına her gün iki veya üç kişi gönderilmektedir. Gardiyanların tutukluları acımasızca dövdüklerine dair sayısız rapor bulunmaktadır.

Genellikle ziyaretçilerin kendi kimliklerini kanıtlamak için yerel yetkililerden aldıkları belgeleri getirmeleri yetmektedir, fakat gardiyanlar burada girişe Falun Dafa’nın kurucusunu karalayan bir yığın iftira dolu broşürler koymaktadırlar. Falun Gong uygulayıcılarını ziyaret etmeye giden herkes bunları yüksek ses ile okumaya zorlamaktadır. Eğer sesleri alçak ise, gardiyan tatmin olana kadar bunu tekrarlamak zorundadırlar. Okuduktan sonra, içeriye girmelerine izin verilmeden önce bunların üstüne imzalarını atmaları gerekmektedir.

Son yıllarda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) insan hakları kayıtlarında, özellikle Olimpiyatlardan önce bir ilerleme portesi çizmeye çalışmıştır. Yine de, Shijiazhuang Şehri Zorunlu Çalışma Kampındaki ÇKP yetkililerinin davranışları hem yasaya hem de insan haklarına aykırıdır.

ÇKP’nin çalışma kampı sistemi insan haklarını çiğnemekte, Çin yasalarını ve bağımsız izleme yöntemlerini açıkça ihlal etmekte ve iyi kalpli insanları bastırmak için vahşi bir araç olmaktadır.


Çince metin: http://minghui.ca/mh/articles/2007/11/25/167187.html


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a42549-article.html

Clearharmony'de yayınlanan tüm makaleleri kopyalayabilir ya da çıktı alabilirsiniz, fakat lütfen kaynak belirtiniz.