Tarihteki Figürler

 • Tarihsel Figürler: Yang Yanzhao “Kuzey Sınırını Koruyan Seçkin General”

  Yang Yanzhao (M.S. 958-1014), Kuzey Song Hanedanlığının tanınmış generaliydi. On beş yıl boyunca, Song hanedanının kuzey sınırını korudu ve birçok Moğol istilasının mağlup etti. Askeri bir general olan babası, askeri tahta oyunları oynarken oğlunun olağanüstü ilgisini fark edince, bundan çok memnun oldu...
 • Tarihsel Figürler: Lv Mengzheng “Song Hanedanlığının Büyük Başbakanı”

  Lv Mengzheng (M.S. 946 – 1011), Song Hanedanlığının iki İmparatoru tarafından üç kez başbakan olarak atanmıştı. Emrindekilere nezaket ve hoşgörü ile yaklaşırken, üstlerine de doğruyu konuşmaktan çekinmezdi ve İmparatorlara dürüst önerilerde bulunurdu. Büyük başbakan olarak bilinirdi.
 • Tarihsel Figürler: Song Hanedanlığı İmparatoru Taizu “Askeri Bir Lider ve Yardımsever Bir Hükümdar”

  Zhao Kuangyin (927-976), aynı zamanda Song Hanedanlığının kurucusu İmparator Taizu olarak da bilinir. Birçok küçük krallıktan oluşan Çin’i yeniden birleştiren askeri bir lider olarak, insanlara daha fazla ifade özgürlüğü verdi ve hükümet için yetenekli insanları seçme sistemini geliştirerek kendini insanlara adamış...
 • Tarihsel Figürler: Lu Dongbing “On Test ve Sarı Darı Rüyası”

  Lu Dongbing, tanrısal varlıklar arasında en iyi bilinen sekiz ölümsüzden biridir. Sıklıkla sıradan insanlar tarafından halk biliminde efsanevi bir figür olarak görüldü. Aslında Lu, tarihte yaşamış gerçek bir kişiydi. Lu, Tang Hanedanlığında M.S. 798’de doğmuştu. Çocukluğundan beri, okumayı çok severdi ve olağanüstü ezber...
 • Tarihsel Figürler: Liu Gongquan "Büyük Kaligrafi Ustası ve Örnek Danışman"

  Liu Gongquan (778-865), Çin tarihinin Tang Hanedanlığı döneminde ünlü bir kaligrafist (hattat) idi. Onun kaligrafileri, güçlü, zarif ve düzgün bir yapıya sahiptir ve nesiller boyunca kaligrafistler tarafından onurlandırıldı. 29 yaşındayken imparatorluk sınavını geçti ve düşük seviyeli bir memur olarak yerel yönetim için çalıştı.
 • Tarihsel Figürler: Bai Juyi “'Yeni Mısra Kampanyası”nı Başlatan Şair

  Bai Juyi (M.S.772-846), Tang Hanedanlığının orta döneminde ünlü bir şairdi. Şiirleri düz ve kolay anlaşılırdı ve birçok kavim arasında geniş çapta kabul edilmiştir. Sadece ölümünden sonra saygı duyulmuş diğer bazı büyük şairlerin aksine, Bai Juyi gençliğinden itibaren hem kendi vatanında hem de diğer yerlerde ün...
 • Tarihsel Figürler: Han Yu “‘Klasik Nesir Hareketi’nin Atası”

  Han Yu (M.S.768-824), orta-Tang Hanedanlığı döneminin ünlü şair ve deneme yazarıdır. Onun siyaset ve edebiyat üzerinde önemli bir etkisi vardı ve Çin tarihinde “Klasik Nesir hareketi” olarak bilinen nesir reformasyonuna öncülük ederek, yazarları popüler kendini beğenmişlikten uzaklaşmaya...
 • Tarihsel Figürler: Liu Zongyuan “Büyük Nesir Ustası ve Hayırsever Vali”

  Liu Zongyuan (M.S.773 – 819), Tang Hanedanlığında ünlü bir şair ve yazardı, Tang ve Song Hanedanlığının Sekiz Büyük Nesir Ustasından biriydi. Liu imparatorluk sınavını genç yaşında geçti. Cesaretli dürüst bir adam olarak, okuduğu geniş ciltli klasikleri hatırlama yeteneğine sahipti. Bir konuşma yaparken...
 • Tarihsel Figürler: Yan Zhenqing "Sadık ve Dürüst Kaligraf"

  Yan Zhenqing (M.S. 709 ~ 785), önde gelen Çinli kaligraf (hattat) ve Tang Hanedanlığının sadık bir valisiydi. O, dürüstlüğü, güçlü adalet duygusu ve imparatorluk sarayına sadakati ile bilinmekteydi. Gerçeği konuşma cesareti ve iltifattan hoşlanmaması ile büyük saygı kazandı. Yetmişli yaşlarındayken Yan’a...
 • Tarihsel Figürler: Guo Ziyi "Tang Hanedanlığını Tek Başına Kurtaran Büyük General"

  Guo Ziyi (M.S.697-781), Tang Hanedanlığının orta dönemlerinde ünlü bir generaldi. Kayda değer emekleriyle Tang Hanedanlığı, birçok kritik durumda ayaklanma işgallerinden kurtulmuştu. Bir defasında isyan birlikleri bir dağı işgal etmişti ve üst kısımda bir yerdelerdi, bu Tang birliklerinin dezavantajına...
 • Tarihsel Figürler: Li Mi “Tang Hanedanlığının Taocu Başbakanı”

  Li Mi (M.S. 722 - 789), Tang Hanedanlığının dört imparatoruna hizmet etti ve bu dört imparatorun da güvendiği bir kişi olarak sarayda önemli bir konuma sahipti. Kendini, devlet ciddi krizlerin içindeyken asileri yenmek için imparatorlara yardımcı olmaya adadı ve bir defasında devleti huzursuzluktan kurtarmak için...
 • Tarihsel Figürler: Han Gan "Tang Hanedanlığının En Önemli At Ressamı"

  Han Gan (M.S.740 civarı), Tang Handanlığında saltanat ressamıydı. Figürler, bitkiler ve atlar gibi geniş çapta objeleri çizmekte çok iyiydi. Çin tarihinde, at çizimi konusunda en iyi ressam olarak biliniyordu. Gençken yaşamını şarap dağıtımı yaparak kazanıyordu. Bir keresinde şair Wang Wei’nin...
 • Tarihsel Figürler: Du Fu “Çin’in Bilge Şairi”

  Du Fu (M.S.712-770), Tang Hanedanlığının önemli bir şairiydi. Hayatının çoğunluğunda yoksul bir hayat sürdü, huzursuzluk ve kötü sağlığı yüzünden eziyet çekti. Ancak, tüm hayatını günümüzde hala okunan 114’ten fazla güzel şiir yazmaya adadı. Çinli eleştirmenler Du Fu’nun...
 • Tarihsel Figürler: Meng Haoran “Tang Hanedanlığının Meşhur Şairi”

  Meng Haoran (M.S.689-740), pastoral şiirde Tang Hanedanlığının büyük şairiydi. Şiirleri münzevi ve kırsal hayatı anlatıyordu ve edebiyat becerilerinden çok kendi davranışlarında olduğu gibi saf bir zihni, taze ve doğal bir stili yansıtıyordu. Meng Haoran, edebiyat aydınlarının olduğu geleneksel bir ailede doğmuştu.
 • Tarihsel Figürler: Wang Wei “Şair Buda”

  Wang Wei, Çin tarihinde, edebiyat ile çizimi birleştiren tarzın kurucusu olarak kabul edilir. O zamandan beri, şiir ve kaligrafi yavaş yavaş Çin resimlerinde bütünleşmiştir. Tarzı şimdiye kadar baskın olmuştur ve bizler aynı Çin resmi içinde şiir, damga ve kaligrafinin birlikte kullanıldığını görebiliriz.