Tarihteki Figürler

 • Antik Hikayeler: Kayısı Ormanı'nda Yürüyüş Hikayelerinden Hua Tuo ve Şakayık

  Efsaneye göre üç krallığın ünlü doktoru Hua Tuo, ön ve arka bahçesinde farklı türde çiçek ve bitki ekmişti. Her bir bitkiyi hastalarına reçete etmeden önce özelliklerini bulmak için dikkatli bir şekilde tatma konusunda ısrarcıydı. Bu nedenle, hiçbir zaman zararlı bir ilaç reçetesi yazmadı.
 • Tarihsel Figürler: İmparator Yongle, Ming Hanedanlığında Olağanüstü Bir İmparator

  Zhu Di (1360-1424), İmparator Hongwu’nun dördüncü oğlu, prens Yan, 1403’te Çin’i 22 yıl idare edecek olan İmparator Yongle haline geldi. Ming hanedanlığını birleştirdi ve muhteşem başarıları olan bir imparator olarak bilinirdi. Yan Prensi – serçe adında efsanevi bir hikayede şöyle denir; İmparator Hongwu, danışmanı Lui Bowen’e gururla başkentin sağlam duvarlarını gösterirken, aynı zamanda kehanetleri ile “Yüce Çinli Nostradamus” olarak bilinirdi; Lui “Duvarlar yüksek ve güçlü, sadece bir serçe üzerinden uçabilir.” diye cevap verdi.
 • Tarihsel Figürler:Fang Xiaoru, Prestijli ve Kararlı Konfüçyüs Bilgini

  Fang Xiaoru (1357?-1402) erken dönem Ming Hanedanlığında prestijli bir bilgin, bir Konfüçyüs düşünürü, etkiyeyici bir devlet adamı ve prensiplerine kendini adamış biriydi.
 • Tarihsel Figürler: Luo Guanzhong ve “Üç Krallığın Öyküsü”

  Luo Guanzhong, geç dönem Yuan Hanedanlığı ve erken dönem Ming Hanedanlığı boyunca süren yaşamında, Çin Edebiyatında Dört Büyük Klasik Roman’dan biri olan “Üç Krallığın Öyküsü”nün yazarı olarak bilinirdi.
 • Tarihsel Figürler: Xu Da, Sadık, Sağduyulu ve Seçkin Askeri General

  Xu Da (M.S. 1332-1385), Ming Hanedanlığının kurulmasına oldukça yardım eden ünlü askeri liderdi, ve onun askeri başarısı, sadakati ve sağduyulu olması; onu Taizu Zhu Yuanzhang tarafından “Ming Tapınağında Erdemin bir numaralı İnsanı” pozisyonuna yerleştirmişti.
 • Tarihsel Figürler: İmparatoriçe Ma, Ming Hanedanlığının Örnek İmparatoriçesi

  İmparatoriçe Ma (M.S. 1332-1382), Ming Hanedanlığının ilk imparatoru Zhu Yuanzhang’ın eşiydi. Zhu ayaklanmalara katıldıktan sonra evlenmişlerdi, ve Moğol Yuan hanedanlığına karşı savaşırken birbirlerini desteklemişlerdi. Zor zamanlarda açlıktan acı çekmesine ragmen, kocasını daha çok doyurmak için kendi yemeğini gizlice sakladığını anlatan hikayeler vardı.
 • Tarihteki Figürler: Liu Ji, Güvenilir ve Etkili Bir Danışman

  Ming Hanedanlığı kurucusunun kilit danışmanı ve olağanüstü bir askeri stratejist olan Lui Ji (veya Lui Bowen M.S. 1311-1375), olağanüstü güçlerle ilgili birçok Çin hikayesinin karakteri olarak tat vermiş ve ölümünün arkasından kehanet bırakmıştır. Aynı zamanda askeri strateji, sosyal yönetim, filozofi, astronomi ve fenshui hakkındaki yazılarıyla da bilinir.
 • Tarihsel Figürler:Zhu Yuanzhang, En Alçakgönüllü Doğaya Sahip “Büyük Savaşçı” İmparator

  Zhu Yuanzhang (M.S. 1328-1398), yoksul köylü bir aileden geliyordu, 1352’de Yuan Handenlığının Moğollara karşı isyancı ordusuna katılmadan önce çoban bir çocuk, dilenci ve bir rahip olarak zor bir hayat geçirdi. Birkaç yıl içinde yükseldi ve kendisini önemli bir askeri figür olarak sivriltmeyi başardı. Zayıf eğitimine rağmen, olağanüstü kavrayışı birçok entellektüeli danışmanlık çevresine davet etmesine ve onların dikkatini çekmesine rehber oldu; bu arada resmi geleneksel Çin dilini, Konfüçyüs klasiklerini, devlet yapısını ve Çin tarihini danışmanlarından öğrendi. 1367’de Zu, diğer isyancıları bozguna uğrattı ve Güney Çin’i birleştirdi, böylece Yuan hanedanlığında Moğollara karşı isyanların tek ulusal lideri haline geldi.
 • Tarihsel Figürler: Zhang Sanfeng, Wudang Dağının Eşsiz Ölümsüzü

  Zhang Sanfen, veya Chang Sen-Feng, (aynı zamanda Zhang Junbao veya Chang Chun Pao olarak bilinir) Çin tarihinde efsanevi bir Taoist’ti. Taichi savaş sanatlarının kurucusuydu ve çoğu kişi onun Tao’yu elde ettiğini ve ölümsüzlüğe ulaştığına inanır. Çeşitli kaynaklar, onun hayatını son dönem Güney Song hanedanlığının, Yuan hanedanlığının ve Ming hanedanlığının, 200 yıldan fazla bir zaman olan dönemine yaymıştır. Zhang son zamanlarında inzivaya çekilmiş bir keşiş hayatı yaşadığından ve doğaüstü yeteneklerin yer aldığı birçok hikayede belirirken, yaşamının tam tarihini tespit etmek zordu.
 • Tarihsel Figürler: Guo Shoujing “En Seçkin Çinli Astronom ve Yuan Hanedanlığının Hidrolik Mühendisi”

  Guo Shoujing (M.S. 1231-1316), aynı zamanda Kuo Shou-ching olarak da bilinir, Yuan Hanedanındaki seçkin matematikçi, astronom ve hidrolik mühendisi idi. Bir dizi astronomik alet icat etti ve geliştirdi, aynı zamanda Çin’deki hidrolik mühendisliğine büyük katkı sağladı. 300 yıl sonra Çin’i ziyaret eden Johann Adam Schall von Bell adlı bir Alman Cizvit ve astronom tarafından “Çin’in Tycho Brahe” olarak nitelendirildi. 20. yüzyılda keşfedilen küçük bir asteroide onun büyük katkıları anısına “2012 Guo Shou-Jing” adı verildi.
 • Tarihsel Figürler: Guan Hanqing, Klasik Çin Dramasının Büyük Oyun Yazarı

  Guan Hanqing (1229-1241 civarında doğmuş ve 1297-1307 civarında Yuan Hanedanlığında ölmüştür), Yuan Dramasının kurucusudur. Çin’in Shakespeare’i olarak bilinirdi ve klasik Çin dramasının en büyük oyun yazarı olarak saygı duyulurdu.
 • Tarihsel Figürler: Kubilay Han “Bilge Han ve Çin’de Yuan Hanedanlığının Kurucusu”

  Kubilay Han (1215-1294), Çin’i birleştiren ve Güney Song Hanedanlığı iktidarını sona erdiren Cengiz Han’ın torunudur.
 • Tarihsel Figürler: Yelü Chucai "Moğol İmparatorlarının Konfüçyüsçü Baş Danışmanı"

  Yelü Chucai (1190-1244), Liao (Khitan) Hanedanlığının soyundan olan bir kraliyet ailesinde doğdu ve Çin’de o zamanki Jin Hanedanlığının başkenti şimdiki Pekin’de, Konfüçyüsçü bir bilgin olarak büyüdü. Yelü Chucai, Cengiz Han’ın (Genghis Khan) ordusu Pekin’i aldıktan sonra ünlü bir keşişten Budizm eğitimi aldı.
 • Tarihsel Figürler: Cengiz Han "Moğol İmparatorluğunun Büyük Kurucusu"

  Cengiz Han (M.S. 1162-1227), aynı zamanda Chingis/Chinghis Khan olarak da bilinir, Moğol İmparatorluğunun kurucusudur ve torunu Çin’de Yuan hanedanlığını kurmuştur. Moğolca “Cengiz” büyük ve güçlü, “Han” ise lider veya kral anlamına gelmektedir. Cengiz Han, Moğol yaylasında tüm kabileleri...
 • Tarihsel Figürler: Wen Tianxiang “Güney Song Hanedanlığının Sadık ve Vatansever Bilge Generali”

  Wen Tianxiang (M.S. 1236 – 1283), Güney Song Hanedanlığının son dönemlerinde bilge-general olarak hizmet etti ve sadakati ve vatanseverliği ile tanınırdı. Wen, çocukken vatanseverlik konusunda memleketindeki sadık kahraman heykellerinden ve ünlü bilginlerden ilham almıştı.