Kültür ve Sanat

Antik Hikayeler | Kutlama Kartı | Müzik ve Şarkı | Resim | Şiir | Shen Yun | Tarihteki Figürler | Deyimler

 • Geleneksel Çin Resmi: Karlı Akşamda Meşgul Bir Dafa Uygulayıcısı

 • Eski Çin Edebiyatı: Çin’in İlk Şiir Antolojisi "Shi Jing"

  Çin’in ilk şiir antolojisi olan Shi Jing (Şiir Klasiği) M.Ö 7. yüzyılda ortaya çıktı. Shi Jing, destan, mizahi şiirler, öykülü şiirler, aşk şiirleri, savaş şiirleri, övgü şiirleri, mevsim şiirleri ve çalışma şiirleri gibi her çeşit şiirin koleksiyonudur. Shi Jing, tek bir şairin eseri değildir, tarihsel olarak da, Antik Yunan “Homeros Destanı”ndan yüzlerce yıl eskidir. Çin tarihindeki ilk şiir antolojisi olan Shi Jing’de, Batı Zhou hanedanının ilk döneminden (M.Ö 11. yüzyıl) İlkbahar ve Sonbahar döneninin ortalarına (M.Ö 7. yüzyıl) kadar yaklaşık 500 yılı aşkın süredeki 305 şiir yer alıyor. Shi Jing, “Feng”, “Ya” ve “Song” olmak üzere üç bölüme ayrılıyor.
 • Resim: İnsanlara Dafa'nın İyiliğini Getirmek

 • Antik Çin Hikâyeleri: İpekböceği Yetiştirme Tekniği Batı’ya Nasıl Ulaştırıldı?

  Çinliler, ipekböceği yetiştirme tekniğinin bundan 5 bin yıl önce Çin milliyetinin atalarından Huang Di’nin Yuan cariyesi olan Luo Zu tarafından öğretildiğine inanırlar. Çin’in ilk yazısı olarak kabul edilen Jiaguwen’da ipekböceği, dut ağacı, ipek iplik ve ipek kumaş ile ilgili kelimelere rastlanıldı. Çin’de ilk şiir antolojisi olan “Shi Jing”de de ipekböceğinin yetiştirilmesiyle ilgili bir şiir var. “Youfeng Yedinci Ay” adlı bu şiirde şu sözler yer alıyor: “İlkbahardaki güneş parlar, kuşlar öter. Bir kız, elinde sepetle dar bir yolda yürür, kalın ve taze dut yapraklarını toplar.”
 • Geleneksel Çin Nakışı: Fa Gemisi

 • Antik Çin Tıbbı: Çin Masajı

  Hastalıkları önleme ve vücudu geliştirme amaçlarına yönelik olarak insan vücudundaki kanallara ve akupunktur noktalarına eller veya kollarla yapılan ovma işlemi masaj olarak adlandırılır. Masaj geleneksel Çin tıbbı kuramının ışığı altında hastalıkların ayırt edilmesi ve sınıflandırılması ilkesiyle yapılır. Masaj ilaç içilmesini gerektirmediği için yan etkisi olmayan ve birçok hastalığı tedavi edebilen, çok kolay bir yöntemdir. Masajın tedavi edebildiği hastalıklar çok fazladır. Aralarında boyun, sırt, bel, kollar ve bacakları kapsayan kemik ve kas hastalıkları bulunur. Masaj ellerin kullanım yönetimiyle ilgili standartlara ve gereksinimlere uygun yapılmalıdır.
 • Geleneksel Çin Resmi: İnsanlar Gerçeği Öğrendiler

 • Antik Çin Tıbbı: Akupunktur

  Akupunktur geleneksel Çin tıbbının önemli bir oluşumudur. Başlangıcında yalnızca bir tedavi yöntemi olan akupunktur, daha sonra giderek tıbbî bir dal oldu. Akupunktur bilimi; akupunktur teknolojisi, kuralları ve temel kuramını toplayarak inceleyen bir bilimdir. Eski bir kitapta yazıldığına göre; çok eski geçmişe sahip olan akupunkturun en eski aleti, taştan yapılan iğneler olmuş. Bu tür taş iğneler, yaklaşık 4000 ilâ 8000 yıl önceki Yeni Taş Devri’nde, yani Yu Soyu Topluluğu’nun son döneminde bulunmuş. Çin’de yapılan arkeoloji çalışmalarında da taş akupunktur iğnesi bulunmuştur. Çin’in Chun ve Qiu hanedanlıklarında profesyonel hekimlik ortaya çıktı.
 • Antik Çin Tıbbı: Geleneksel Çin Tıbbının Muayene Yöntemi

  Dinleme ve koklama muayenesi doktorun kendi dinleme ve koklama organlarıyla hastanın vücudu içinden işitilen seslere ve dışkılarına göre yaptığı muayenedir. Doktor sesi dinlemek yoluyla yalnız sesin çıktığı organı muayene etmekle kalmayıp, sesin değişikliğine göre diğer organlardaki hastalıkları da teşhis edebilir. Dinleme ve koklama muayenesinde dinlenmesi gereken sesler, konuşma, nefes, öksürük, hıçkırık gibi seslerdir. Koklama muayenesinde, hastalığa yakalanan organlardan ve hastanın oturduğu odadan çıkan iki kötü kokunun koklanması kapsanır. Hastalığa yakalanan organların kötü kokusu, genellikle zehirli faktörün insanın iç organlarında...
 • Kutlama Kartı: Türkiye'deki Uygulayıcılar Üstat Li'nin Doğum Gününü Kutlar!

 • Avrupa'daki Uygulayıcılar Üstat Li'nin Doğum Gününü Kutlar!

 • Video: 12. Dünya Falun Dafa Gününü Kutlarken

 • Antik Çin Tıbbı: Geleneksel Çin Tıbbının Temel Kuramı

  Geleneksel Çin tıbbı uzun süreli tedavilerde ve yaşamsal deneyimlerle sürekli sentez ve analiz yoluyla gitgide oluşan özel bir kuramsal tarza sahip tıp sistemidir. Geleneksel Çin tıbbı, Çin’de yaşayan çeşitli toplumların, tıp sistemlerinin ortak adı olarak nitelendirilir. Geleneksel Çin tıbbına, Han, Tibet, Moğol ve Uygur gibi etnik toplulukların tıp sistemleri dâhildir. Çin’de Hanların en kalabalık nüfusa ve en eski özgün yazıya sahip olması nedeniyle, Hanlıların tıp sistemi, Çin’de ve dünyada büyük etki yarattı. 19. yüzyılda, Batı tıbbının Çin’e girerek yaygınlaşmasından sonra, Batı ve Çin tıpları arasında meydana gelen değişikliklerden dolayı Han tıp sistemi...
 • Resim: Kitap Okuyan Kişi

 • Antik Çin Hikâyeleri: İpek Yolu

  Tarihi İpek Yolu, eski Çin medeniyetini Batı’ya ulaştıran önemli bir kanal olmakla birlikte, aynı zamanda Çin ve Batı arasındaki ekonomik ve kültürel temaslardaki önemli bir köprüydü. Genel anlamdaki İpek Yolu, Batı Han hanedanı döneminde Zhang Qian tarafından başlatılan, doğuda Chang’an şehrinden başlayan, batıda Roma imparatorluğunda son bulan bir kara ulaşım hattıdır. İki güzergâha bölünen İpek Yolu’nun güney güzergâhı, Dunhuang ve Yangguan geçidinden geçtikten sonra batıya doğru ilerleyerek Kunlun Dağları ve Conglin Dağları’nı aşar, oradan da Da Rouzi, Anxi ve Tiaoshi üzerinden Roma İmparatorluğuna ulaşırdı.