Basın Yayımları

Radyo ve TV | Magazin ve Gazete | Diğerler

 • Finlandiya: 20 Temmuz'da Falun Gong'a Yapılan Zulüm Helsinki'de Ortaya Kondu

  Temmuz ayının 20'sinde uygulayıcılar Helsinki merkez tren istasyonu önünde Falun Gong'a karşı 7-yıldır süren zulmü ortaya koydular. Onlar Çin'deki organ alımını canlandırıp, Çin'deki durumu gösteren panoları da sergilediler. Bazı uygulayıcılar broşür dağıtırken, bazıları da yoldan geçen insanlarla konuşup imza topladılar.
 • Avusturya: Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü Resim Sergisi Müzik Başkentine Geldi

  11–14 Mayıs 2006, Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü Uluslararası Sergisi Avusturya'daki Steiermark'ta düzenlendi. Sergi Avusturya Kültür ve Sanat Değiştirme Kurumu tarafından klasik Schloss Kornberg kalesinde yapıldı. Bu defaki sergi yerel hükümet tarafından destek ve yardım gördü, birçok medya ve kültür örgütlerinin de dikkatlerini çekti.
 • AFP Fotoğraf Haberi: Çin'de Canlı İnsanların Organları Toplanıyor

 • BM: Çin'deki İnsan Hakları Durumu İle İlgili Olarak BM İnsan Hakları Komisyonuna Uluslararası Eğitim Kuruluşunun (IED) Bildirisi

  Uluslararası Eğitim Kuruluşu / İnsani Yasa Projesi(IED) 2001 tarihinden beri, Çin'deki Falun Gong uygulayıcılarının durumu ile ilgili ciddi endişelerini gündeme getirdi. Falun Gong, zihinsel ve bedensel uygulamaları içeren ve binlerce yıldır Çin kültürünün bir parçası olmuş ama Çin Komünist Partisi'nin ilk zamanlarından itibaren vahşi bir şekilde bastırdığı bir çeşit kendini arındırma uygulamasıdır. Oysa 1970'lerde, Çin'li insanların sağlıklarındaki gözle görülür düzelmenin bir parçası olarak, Çin otoriteleri şu anda "qigong" olarak yeniden adlandırılan kendini arındırma uygulamalarının Çin kültürüne girmelerine izin vermiştir.
 • Çin'de Falun Gong için Kurulan Toplama Kampı Ortaya Çıkarıldı

  Shenyang şehrinin Sujiatun bölgesinde bulunan ve Sujiatun Toplama kampı olarak adlandırılan bu kamp, üzerinde elektrikli dikenli teller bulunan üç metre yüksekliğinde duvarlarla çevrelenmiştir. Kamp yoğun bir şekilde korunmaktadır ve çok gizli olduğu söylenmektedir, halk bu yerle ilgili neredeyse hiç birşey bilmemektedir. İçeride tutulanlar Çin'in üç kuzeydoğu iliyle birlikte orta bölümünden getirilen Falun Gong uygulayıcılarıdır, çoğunun oraya çeşitli çalışma kamplarından nakledildikleri söylenmektedir. Bu kaynağa göre kampla ilişkisi bulunan ÇKP (Çin Komünist Parti) otoriteleri "Kuzey Kore'den birçok şey öğrenmişlerdir."
 • Macaristan: ÇKP'nin Organ Toplaması Budapeşte'de Canlandırıldı

  24 ve 25 Haziran günü Budapeşte'de, Falun Gong uygulayıcıları ÇKP (Çin Komünist Parti)'nin canlı Falun Gong uygulayıcılarının organlarını toplama suçlarını kınamak(ortaya çıkarmak) için bir faaliyet düzenledi. ÇKP organları satış yapıyor ve uygulayıcıların vücutlarını yakıp yok ediyor.
 • Birleşmiş Milletler Genova'da Komünizm ve Demokrasi Semineri Düzenledi

  Birleşmiş Miletler İnsan Hakları Komisyonunun Genova'daki 57. yılık toplantısı sırasında, uluslararası bir inanç kuruluşu tarafından komünizm ve demokrasi semineri düzenlendi. Birçok kuruluş semineri katıldı. Ünlü Rus yazarı Bay Marejko, Xinhua (Çin Haberi Ajansı) eski habercisi Bay Bao Zhang Wu, İsviçre'de okuyan Çinli bir öğrenci ve The Epoch Times'in habercisi Bay Grangier davet üzerine toplantıda konuşma yaptılar.
 • Uluslar arası Af Örgütünün Yıllık Raporu Falun Gong'a Çin'de Aralık Verilmeksizin Zulüm Yapılmasını Eleştiriyor

  Çin, en fazla sayıda infazın rapor edildiği ülke unvanını halen koruyor. Rapor şöyle diyor "Mağdurların haklarını korumak için etkinliği olan çok az sayıda koruyucu önlem mevcutken çok sayıda insan adil olmayan yargılamalar sonucu infaz edilmekte. UAÖ’nün tahmini rakamları 2004 sonuna kadar en az 3,400 kişinin infaz edildiğini ve en azından 6000 kişinin de ölüme mahkûm edildiğini gösteriyor. Bayan Khan, Çin'de işkence sonucunda gerçekleşen ölümlerin intihar olarak kayıtlara geçirilmesi nedeniyle "gizli ölüm cezasının" gerçek rakamlardan çok daha yüksek olduğuna inandığını söylüyor. Rapor, "Mart ayındaki Ulusal Halk Kongresinde bir üst düzey üyenin ifadesine göre, Çin'de her yıl 10,000 dolayında kişinin infaz edildiğini söylüyor."
 • Cenevre: Fotoğraf Haberi - BM İnsan Hakları Komisyonu Sırasında Falun Gong Zulmünü Açığa Çıkarmak

 • Avrupa Falun Gong Uygulayıcıları Paris'te Çin Yılbaşı İçin Büyük Bir Yürüyüş Düzenledi

  Yürüşte bir grup uygulayıcı da ellerindeki Çin'deki Falun Gong zulmünde hayatlarını kaybedenleri fotoğraflarını taşıyorlardı. Bu fotoğraflar, herkese Yılbaşında böyle özel bir kutlama yaparken Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü’yü uygulayan iyi insanların hala zulüm ve işkence çekiyor olduklarını ve ailelerine dönüp birlikte bir mutlu yılbaşı kutlayamadıklarını anlatmaktadır.
 • İngiliz Parlamenter Falun Dafa Uygulayıcılarına Yapılan Zulme Karşı Olduklarını Göstermek Amacıyla İşkenceye Karşı Yapılan Sergiyi Ziyaret Etti

  Bayan Calton bir TV kanalına "Uzun yıllardır Falun Gong'a karşı yapılan işkencenin sona ermesi ile ilgili takipteyim. Bunun nedeni çok yakından tanıdığım Falun Gong uygulayıcısı bir arkadaşımın olmasıdır. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey, Çin'e ya da Çin Hükümetine karşı cephe almak değil. Çin ile ticari ve kültürel alışverişimizin artmasını istemekteyiz, fakat aynı zamanda herkesin dikkatini insan haklarına uygun davranmak gerektiğine çekmek istiyoruz, bunun anlamı insanlara barışçıl uygulamalarını hükümet tarafından gözdağı verilmeden ve istedikleri zaman uygulayabilmeleri hakkının verilmesidir."
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 9. Bölüm

  Çin’in 5000 yıllık tarihiyle karşılaştırıldığında ÇKP yönetimini 55 yıl olarak görürüz fakat kör bir gözle. ÇKP var olmadan önce Çin insanlık tarihindeki en muhteşem medeniyeti yaratmıştır. Çin ulusu üzerine öfke salmak adına yabancı akınını ve ana problemler fırsatını yakalamıştır. Çin’in kurtulmasının bağlı olduğu, milyonlarca hayatın sona ermesi, sayısız ailenin yok olması ve ekolojik kaynaklarının yok olmasına neden olmuştur. Daha yıkıcı olan şey Çin’in ahlaki kuruluşunun ve zengin kültürel geleneklerinin yıkımıdır.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 8. Bölüm

  Çin halkı sadece düşünce özgürlüğünden mahrum değildir, aynı zamanda onlara Parti öğretileri ve kültürü aşılanmaktadır. Bu yüzden, insanların bütün duyabildikleri Parti övgüleridir ve zihinleri ÇKP’ni güçlendiren fikirlerden başka herhangi bir düşünce bakımından yoksullaştırılmıştır. Örneğin, Tiananmen katliamını ele alalım. 4 Temmuz 1989’da silahlar patladığında, pek çok insan içgüdüsel olarak çalıların arkasına saklanmaya koşmuştur. Dakikalar sonra, risklere rağmen, cesurca saklandıkları yerden çıkmışlar ve hep birlikte “Enternasyonel” şarkısını söylemişlerdir.
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 7. Bölüm

  Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 55 yıllık tarihi kan ve yalanlarla yazılmıştır. Bu kanlı tarihin gerisindeki hikayeler fazlasıyla trajiktir ve az bilinir. ÇKP’nin yönetimi altında 60 ile 80 milyon arası masum insan, parçalanmış ailelerini geride bırakarak öldürülmüşlerdir. Bir çok insan ÇKP’nin neden öldürdüğünü merak eder. ÇKP acımasızca zulmüne devam ederken insanlar, ÇKP’nin silahlar yerine kelimelerle konuştuğu günleri merak ederler. Mao Zedong, Kültür Devriminin amacını şöyle özetler, “Kaostan sonra dünya barışa kavuşur fakat 7 yada 8 yıl içinde kaos yeniden başlama ihtiyacı duyar.” Başka bir deyişle 7 yada 8 yılda bir politik bir devrim olmalı ve her 7, 8 yılda birçok insan öldürülmelidir.”
 • Komünist Parti Üzerine Dokuz Yorum – 6. Bölüm

  Geleneksel kültür cennet ve insanın birleşimini ve insanla doğa arasındaki uyumlu varoluşu değerli kılar. ÇKP “cennet ve insanla savaşmak”tan sonsuz bir mutluluk duyduğunu iddia eder. ÇKP kültürü Çin’in de günümüzde başına gelen doğanın ciddi bir küçük düşmesine neden olur. Örneğin su kaynaklarını ele alalım. Geleneksel değerlerle donanmış öyle ki; “asilzade zenginliğe değer verir fakat geleceğini iyi bir yoldan yapar.” Çinliler mahvolmuş kirlenmiştir. Çin nehirlerinin 50,000km.’si (yada 30,000 mil) %75’inden fazlası günümüzde balıkların yetişmesi için uygun ortamlar değillerdir. Yeraltı sularının üçte birinden daha fazlası neredeyse on yıldan fazla süredir kirlenmekte ve bugün durum daha da kötüleşmektedir.