Kültür ve Sanat

Antik Hikayeler | Kutlama Kartı | Müzik ve Şarkı | Resim | Şiir | Shen Yun | Tarihteki Figürler | Deyimler

 • Antik Çin Tıbbı: Akupunktur

  Akupunktur geleneksel Çin tıbbının önemli bir oluşumudur. Başlangıcında yalnızca bir tedavi yöntemi olan akupunktur, daha sonra giderek tıbbî bir dal oldu. Akupunktur bilimi; akupunktur teknolojisi, kuralları ve temel kuramını toplayarak inceleyen bir bilimdir. Eski bir kitapta yazıldığına göre; çok eski geçmişe sahip olan akupunkturun en eski aleti, taştan yapılan iğneler olmuş. Bu tür taş iğneler, yaklaşık 4000 ilâ 8000 yıl önceki Yeni Taş Devri’nde, yani Yu Soyu Topluluğu’nun son döneminde bulunmuş. Çin’de yapılan arkeoloji çalışmalarında da taş akupunktur iğnesi bulunmuştur. Çin’in Chun ve Qiu hanedanlıklarında profesyonel hekimlik ortaya çıktı.
 • Antik Çin Tıbbı: Geleneksel Çin Tıbbının Muayene Yöntemi

  Dinleme ve koklama muayenesi doktorun kendi dinleme ve koklama organlarıyla hastanın vücudu içinden işitilen seslere ve dışkılarına göre yaptığı muayenedir. Doktor sesi dinlemek yoluyla yalnız sesin çıktığı organı muayene etmekle kalmayıp, sesin değişikliğine göre diğer organlardaki hastalıkları da teşhis edebilir. Dinleme ve koklama muayenesinde dinlenmesi gereken sesler, konuşma, nefes, öksürük, hıçkırık gibi seslerdir. Koklama muayenesinde, hastalığa yakalanan organlardan ve hastanın oturduğu odadan çıkan iki kötü kokunun koklanması kapsanır. Hastalığa yakalanan organların kötü kokusu, genellikle zehirli faktörün insanın iç organlarında...
 • Kutlama Kartı: Türkiye'deki Uygulayıcılar Üstat Li'nin Doğum Gününü Kutlar!

 • Avrupa'daki Uygulayıcılar Üstat Li'nin Doğum Gününü Kutlar!

 • Video: 12. Dünya Falun Dafa Gününü Kutlarken

 • Antik Çin Tıbbı: Geleneksel Çin Tıbbının Temel Kuramı

  Geleneksel Çin tıbbı uzun süreli tedavilerde ve yaşamsal deneyimlerle sürekli sentez ve analiz yoluyla gitgide oluşan özel bir kuramsal tarza sahip tıp sistemidir. Geleneksel Çin tıbbı, Çin’de yaşayan çeşitli toplumların, tıp sistemlerinin ortak adı olarak nitelendirilir. Geleneksel Çin tıbbına, Han, Tibet, Moğol ve Uygur gibi etnik toplulukların tıp sistemleri dâhildir. Çin’de Hanların en kalabalık nüfusa ve en eski özgün yazıya sahip olması nedeniyle, Hanlıların tıp sistemi, Çin’de ve dünyada büyük etki yarattı. 19. yüzyılda, Batı tıbbının Çin’e girerek yaygınlaşmasından sonra, Batı ve Çin tıpları arasında meydana gelen değişikliklerden dolayı Han tıp sistemi...
 • Resim: Kitap Okuyan Kişi

 • Antik Çin Hikâyeleri: İpek Yolu

  Tarihi İpek Yolu, eski Çin medeniyetini Batı’ya ulaştıran önemli bir kanal olmakla birlikte, aynı zamanda Çin ve Batı arasındaki ekonomik ve kültürel temaslardaki önemli bir köprüydü. Genel anlamdaki İpek Yolu, Batı Han hanedanı döneminde Zhang Qian tarafından başlatılan, doğuda Chang’an şehrinden başlayan, batıda Roma imparatorluğunda son bulan bir kara ulaşım hattıdır. İki güzergâha bölünen İpek Yolu’nun güney güzergâhı, Dunhuang ve Yangguan geçidinden geçtikten sonra batıya doğru ilerleyerek Kunlun Dağları ve Conglin Dağları’nı aşar, oradan da Da Rouzi, Anxi ve Tiaoshi üzerinden Roma İmparatorluğuna ulaşırdı.
 • Resim: Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü İyi

 • Antik Çin Hikâyeleri: Dunhuang’da Mogao Mağaraları

  Rivayetlere göre Mogao Mağaraları’nın yeri, Le Zun adlı bir Budist keşiş tarafından belirlenmiş. Le Zun, 366 yılında Dunhuang’daki Sanwei Dağı’nın eteğine gelmiş. Vakit akşamüzeriymiş, ancak Le Zun henüz kalacak yer bulamamış. Düşünmeye dalan Le Zun, başını kaldırdığında beklemediği bir manzara görmüş: Karşıdaki Mingsha Dağı, altın ışıklarına bürünen binlerce Buda’yı andıracak şekilde parlıyormuş. Bu manzarayı şaşkınlıkla izleyen Le Zun, kendi kendine “Burası, mucizevî bir yer” demiş. Bunun üzerine Le Zun, dağda mağara açtırmaya başlamış. Tang hanedanına gelindiğinde buradaki mağara sayısı, bini geçmiş.
 • Resim: Göksel Tanrıçalar

 • Antik Çin Hikâyeleri: Çok Fazla Uyuyan Keşiş

  Buda Sakyamuni sık sık öğrencelerine tüm kalpleriyle ve dikkatlice Budizm’in ana prensiplerini okumalarına, tembellik yapmamalarını ve gevşememelerini tembihliyordu. Öğrencilerinin çoğu onun bu öğüdünü takip ediyor, çabayla uygulama yapıyorlardı ve bunun sonucu olarak Semere Statüsüne ulaştılar, zorluklardan ve acılardan kurtuldular. Fakat Buda Sakyamuni’nin öğrencilerinin arasında tembel bir keşiş vardı. Tüm keşişler meditasyon yapmaya gittiklerinde o keşiş sadece yatıyor ve uyuyordu. Diğer keşişler onu bu konuda uyarmaya çalıştılar, fakat o değişmiyordu. Uyku bir takıntıydı ve o keşişin en zayıf noktasıydı.
 • Resim: Sade Bir Yaşam

 • Antik Çin Hikâyeleri: Keşişin Merhametli Düşüncesi Hem Kendisini Hem Diğer İnsanları Kurtardı

  Tarihi zamanda tapınakta uygulama yapan bir keşiş varmış. O zamanlar antik Çin’de onun yaşadığı yer civarında haydutlar gaddarlık ederlermiş. Bir gün rüyasında Tanrısal bir yaşam görmüş ve o yaşam keşişe şöyle söylemiş: “Yarın sen öleceksin. Chu Er adlı bir hırsız var, beyaz atın üstünde koşturuyor. Geçmiş hayatlarında sen ona borçluydun. Bu sefer artık ondan kaçışın yok.” Keşiş Tanrısal yaşama yalvarmış: “Ama ben bu hayatımda çok sayıda iyi şeyler yaptım, ne olur beni kurtarın.” Tanrısal yaşam şöyle cevap vermiş: “Korkarım bu defa seni kurtaramayacağım...
 • Resim: Nehir Kenarındaki Manzara