Antik Hikayeler

 • Antik Uygulama Hikâyeleri: Bir Rahibe Olmak

  Sakyamuni’nin müritleri arasında büyük olağanüstü yeteneklere sahip bir bayan vardı. Rahibe olmadan önce hayatı çok fazla tersliklerle doluydu. Uzun bir zamandan önce, Taxila şehrinde saygı duyulan ve güzel bir kızı olan yaşlı bir adam vardı. Kız 16 yaş olduğunda ana babası onu yakışıklı bir genç adamla evlendirdi. Yaşamı huzurluydu ve evlendikten kısa süreden sonra hamile kaldı. Fakat uzun zaman olmadan önce babası öldü. Annesi kocasıyla cinsel birliktelikte bulundu. Kızı bunu fark ettiğinde çok üzüldü ve bir kız bebek doğurduktan sonra evinden ayrıldı. Daha sonra ona destek olan bir tüccarla evlendi.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Bir İmparator İyi Tavsiyeleri Alçakgönüllülükle Kabul Etmeli Ve Hatalarını Düzeltmeli

  581 yılının Şubat ayında Yang Jian, Beizhou Hanedanlığının son imparatorunun alçakgönüllü izni altında, Jingdi (Yu Wenshan) Çin’in Sui Hanedanlığının ilk imparatoru oldu. Ondan sonra Sui Wendi, Sui Hanedanlığını kurmaya başladı. Sui, iyi bir yönetici ve tenkitleri kabul eden çok kabiliyetli bir imparatordu. Bir defasında birine çok kızdı ve o kişiyi öldürmek istedi. Üst düzey memurlarında Bay Su Wei (Duzhishangshu) bunu yapmaması için onu ikna etmeye çalıştı, fakat o fazla kızgındı, dinlemek istemedi ve kendi elleriyle o kişiyi öldürmeye çalıştı.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Cheng Lin ve Saray Yangını

  Kuzey Song Hanedanlığı İmparatoru Ren’in saltanat döneminde (1023-1063), Cheng Lin başkent Kaifeng şehrinde yüksek mevkide bir yargıçtı. Bir gün imparatora ait sarayda bir yangın çıktı ve iki salon yandı. Yangının araştırma sonucu, olay yerinde bir saraydaki terzinin ütüsü bulundu. O terzi yangından sorumlu olduğunu kabul ettikten sonra tutuklandı ve cezalandırmak için Kaifeng mahkemesine götürüldü. Ana suçlulardan birisi olduğundan, terzi büyük ihtimalle ölüm cezasına mahkûm edilecekti. Cheng Lin, bu terzinin yangından sorumlu olduğuna inanmadı, fakat saraya girme izni alamadığından terzinin masum olduğunu kanıtlayamadı.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Taraf Tutmayan Konfüçyüs

  Konfüçyüs’ün öğrencilerinin çoğu Lu Ülkesine birkaç yüz kilometre uzaktan gelmekteydi. Bay Chen Kang’da onlardan birisiydi. Chen Kang, Chen Ülkesinden geldi. Hem genç olduğundan hem de yeni geldiğinden, henüz tek başına Konfüçyüs’ün öğretilerini dinleme fırsatı bulamamıştı. Chen Kang’ın doğası fazla hassas olduğundan, sürekli Lu Ülkesinin yerlisi olmadığı için Konfüçyüs’ün kendisine dikkat etmediğini düşündü. Ders verirken tüm öğrencilerine eşit derecede davranmasına rağmen, Chen Kang hala Konfüçyüs’ün onu sevmediğini düşündü. Bir gün Chen Kang, Konfüçyüs’ün oğlu Bo Yu’ya, “Baban sana özel dersler verdi mi?” diye sordu.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Xing Wenwei Prensin Yiyeceklerini Kısıtladı

  M.S. 666 yılında, Tang Hanedanlığının Qiangfeng Devrindeki İmparator Gaozong saltanatının birinci yılında, Doğu Sarayının Prensi Xiaojing görevlerini ihmal etti ve saraydaki devlet liderleriyle görüşmeyi reddetti. O zaman, sarayda yönetici olan Xing Wenwei yiyeceklerden sorumluydu. Prensin yaşam tarzını ve davranışını öğrendikten sonra, mutfağa prensin yemeğini kısıtlama emri verdi ve prense de bir rapor gönderdi. Raporunda şöyle yazdı: “Disiplinlerin Dadai Kitabı’na göre, bir prens yetişkin olduktan sonra, öğretmeninin sıkı kurallarını dinlemek zorunda olmayacak, fakat o mutlaka krala ait bir tarihçi tarafından gözetlenip denetlenecektir.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Güç Arzulara Sahip Olmamaktan Gelir

  Konfüçyüs bir gün öğrencilerine ders verirken, kendini kontrol edemedi ve dedi ki “Bugüne kadar gerçekten güçlü bir kişiyi henüz görmedim.” Genç öğrencileri onun bu sözlerini garip buldular, çünkü onlar Zilu ve genç Shen Cheng gibi öğrencilerin güçlü iradelerin mevcut olduğunu düşündüler. Yanındaki kendinden yaşlı ve diğer öğrenci arkadaşları önünde bile Shen Cheng hiçbir zaman sert davranışını saklayamadı. Herkes onun önünde düşüncelerini sonuna kadar ısrar etmezdi. Bu yüzden, öğrenciler Konfüçyüs’ün sözlerine cevap olarak, “Güç ile ilgili bahsetmek isterseniz, Shen Cheng bunu hak etmeli.” dediler.
 • Antik Çin Hikâyeleri: İyiliksever Bir Hareketten Dolayı İnsanların Zihni Değişti

  İmparator Suiwen (590 M.S.) yönetimindeki Sui Hanedanlığı Kaihuang dönemindeki 10. yılında, Askeri komutan yardımcısı Xin Gongyi’ya Minzhou şehrine vali olarak atandı. O zaman, Minzhou’daki insanlar hastalıklardan çok korkuyorlardı, çünkü onlara göre tüm hastalıklar bulaşıcıydı. Bu yüzden, bir kişi hasta olduğunda, ailesi onu tek başına bırakıyordu. Hiç kimse bir hastaya bakmıyordu, hastanın kendi aile üyeleri bile. Böylece, birçok hasta sırf ilgisizlik yüzünden boşu boşuna ölmüştü. İnsanlar bu duruma alıştılar ve üstelik davranışlarında hem soğuk hem de tarafsız oldular.
 • Antik Çin Hikâyeleri: İyiliksever ve Cömert Bir İmparator

  İmparator Xiaowen, Güney ve Kuzey Hanedanlıkları Dönemi sırasında (420-589 M.Ö.) Kuzey Wei Hanedanlığının altıncı imparatoruydu. O iyiliksever, terbiyeli ve diğerlerine karşı yardımsever olma gibi olağanüstü eğilimlere sahipti. Dört yaşındayken, babası İmparator Xianwen kötü bir hastalığa yakalandı. İmparator Xiaowen kendi ağzı ile babasının yarasından irini emdi. İmparator Xianwen, Budizm öğretilerinden ve sakin yaşamaktan hoşlandı, dünyadaki işlere ve servete çok az takıntısı vardı. O xiulian uygulamak için sıkça sarayı terk etmeyi düşündü. Bu yüzden o, “Ben sürekli olarak ilk çağda üne ve servete karşı ilgisiz olarak yaşamayı istedim.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Kısa Süren Kayıp Uzun Süreli Kazanca Yola Açar

  Kuzey Song Hanedanlığı döneminde Zeng Shuqing adında bir kişi vardı. Bir defasında Batı Nehri bölgesinden bir miktar kilden yapılmış ürün satın aldı ve kuzey bölgelere götürüp satmayı planladı. Birden kuzey bölgesinde kıtlık başladığını duydu ve seyahatini iptal etmeye karar verdi. Tam o sırada bir kişi onu ziyarete geldi ve elindeki malları satın almak istedi. Satış işi bitince, Zeng o kişiye bu malları ne yapacağını sordu. O kişi de “Ben bunları kuzey bölgesine götürüp satmayı planlıyorum.” diye cevap verdi. Zeng bunu duyar duymaz hemen, “Ben de ilk başta aynı şeyi yapacaktım. Fakat kuzeyde kıtlık başladığını duydum.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Dürüstlük En Değerli Şeydir

  Tao Siwong, Nansong Hanedanlığı (1127-1279) döneminde Hangzhou Şehrindeki Qiantang Kentinde yaşadı. Boyacılık işi ile uğraştı, ağırbaşlı ve lüks bir yaşam sürdü. Bir gün, Bay Tao Siwong dört milyon değerinde madeni para ile eflatun çimen satın aldı. Ticaret ile uğraşan başka bir adam onun dükkânına geldi ve o eflatun çimenin sahte olduğunu söyledi. Bay Tao Siwong ona inanmadı. Çimeni test etti ve hepsinin gerçekten sahte olduğunu anladı. Diğer adam, “Merak etme, bu eflatun çimen ile hala kumaş boyayabilirsin. Ondan sonra boyadığın kumaşı daha küçük dükkânlara düşük fiyatla satabilirsiniz.” dedi.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Bir Bütün Olarak Birlikte Çalışmak

  Güney-Kuzey Hanedanlığı döneminde, Kuzey-batı bölgede Xianbei azınlığı tarafından kurulan Tuguhun adında bir krallık vardı. Acai bu krallığının imparatoru idi. Acai çok hastalandığında, bütün oğullarını yanına çağırdı ve her birine bir tane ok vermek istedi. Ondan sonra küçük oğlu Mu Liyan’a, “Lütfen bir ok getir ve onu kır.” dedi. Mu Liyan kolayca oku kırdı. Acai dedi ki, “Lütfen on dokuz tane ok getir ve onları kır.” Mu Liyan bu defa bohçaladığı okları kıramadı. Acai, “Artık anlayabilir misiniz? Bir tane oku kırmak çok kolaydır, fakat bir bohça ok zor kırılır. Hepiniz bir bütün olarak çalıştıkça krallığımız sağlam kalacaktır.” dedi.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Zorluklara Dayanmak

  Guangde Kentinin yöneticisi Zhao Cishan, Fang Yagong’un dedesi idi. Fang Yagong küçük iken, bir akşam ders çalışırken soğuğa dayanamadı ve ayaklarını ısıtmak için biraz kömür aldı. Bunu görünce, Zhao Cishan torununa dedi ki, “Sen bu kadar genç bir öğrencisin, daha fazla gayretli ve dayanıklı olmalısın. Bu kadar ufak bir soğuğa nasıl dayanamıyorsun? Sarayda bir devlet lideri karlı bir gün bile tan vaktinden önce imparatorun gelmesi için sıra halinde beklemek zorlundadır. Sen kaçınılmaz soğuk havaya dayanmaya çalışmalısın. Eğer insan gençken rahat bir yaşam isterse, o yaşlanana kadar kesinlikle rahat yaşamaz.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Erdemli İmparator Jia Wang

  Zi Zhi Tong Jian’a (Büyük Tarihi Politik Yazıları) göre, Sui Hanedanlığı döneminde Qi Eyaletinde Jia Wang adında bir komutan vardı. O, birkaç askerlerle Can Li ve diğer 70 suçluya başkente kadar eşlik etme emri aldı. Tüm suçlular zincirle bağlandı. Onlar dağları tırmandılar ve nehirlerden geçtiler. Sayısız zorluktan sonra, en son Niao Yang adında bir şehre vardılar. Jia Wang onlara dinlemeleri için emir verdi. Tüm suçlular yol kenarlarında iki veya üç kişilik gruplar halinde yattılar. Herkes çektiği zorluklar hakkında şikâyet etti. Onlara eşlik eden askerlerin hepsi de yorgundu. Jia Wang onlara baktı ve onların çektiği zorluklara daha fazla dayanamadı.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Mahkeme Lideri Fakir Olmaktan Rahatsız Olmadı

  Konfüçyüs, “Bir beyefendi fakir olmaktan rahatsız olmamalıdır.” dedi. Bunun anlamı bir beyefendi, fakir olduğunda huzurlu olmalı ve iyi karakterini kaybetmemelidir. Gao Yun, Kuzey Wei Hanedanlığı döneminde yaşadı, Saray Mahkemesinde “Zhongshuling” isimli yüksek bir devlet lideriydi. O tıpkı bahsedildiği gibi fakir olduğunda huzurlu kalabilen bir centilmendi. O dönemde, Kuzey Wei Hanedanlığındaki Saray Mahkemesinde çalışan liderler maaş kazanmazdı. Genellikle, Gao Yun dışındaki diğer tüm liderlerin hepsinin kendi malı vardı. O çok fakirdi ve sıkça oğullarının dağlardan topladığı tahtalar sayesinde kazandığı para ile yaşıyordu.
 • Antik Çin Hikâyeleri: Konfüçyüs Tanrıya İnandı

  Konfüçyüs kendi fikirlerini yaymak için birçok ülkeye seyahat etti. Bir defasında Wei Ülkesindeki Kuang Şehrinden ayrılıp Chen Ülkesine gitti. Kuang Şehrindeki insanlar Lu’nun yüzünden Konfüçyüs’ü yanlışlıkla Yang Hu ile karıştırdılar. Konfüçyüs gerçekten Yang Hu’ya benziyordu. Yang Hu daha önce Kuang Şehrine saldırmıştı ve Kuang şehrindeki insanlar bu yüzden Yang Hu’dan nefret ediyorlardı. Dolayısı ile Konfüçyüs’ü ve öğrencilerini gördüklerinde durdurup etraflarını çevirdiler. Konfüçyüs, “Zhou ülkesinin Kralı Wen yeni öldü ve bu ülkenin kültürel sisteminin düzeltilmesi benim üzerime düştü." dedi.